Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ledernes vilje og evne til å ta tak i de vanskelige enkeltsakene har ikke kommet av seg selv. Etaten har valgt å bruke LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som metode.

Veiledning i å løse vanskelige saker

Ledernes vilje og evne til å ta tak i de vanskelige enkeltsakene har ikke kommet av seg selv. Etaten har valgt å bruke LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som metode. Alle etatens 180 ledere deltatt på dagseminar i LØFT med Gro Johnsrud Langslet, og nå står alle 153 verneombud for tur. Syv utvalgte sykehjem praktiserer gruppeveiledning av ledere i forhold til vanskelige enkeltsaker. Evaluering har vist at dette har vært veldig nyttig - lederne sitter ikke lenger alene med sakene. Og nettopp det å løse enkeltsaker tidlig har vist seg å ha stor effekt; tidlig avklaring i stedet for at den ansatte går lenge sykmeldt når det kanskje ikke er behov for det.

– Dette viser seg å være en vinn-vinn-situasjon, sier IA-konsulent May Karlstad Borgan. – De aller fleste arbeidstakere vil heller være på jobb med tilrettelegging og eventuelt gradert sykmelding enn å være borte. Vi kommuniserer tydelig at det er bedre å være delvis i jobb enn helt borte. I tillegg er det jo kjent at sannsynligheten for å falle helt ut av arbeidslivet øker med lengden på sykefraværet.

Gravide i fokus

Sykehjemsetaten har arbeidet aktivt med utfordringene knyttet til sykefravær blant og tilrettelegging for gravide. Ut fra nærhetsprinsippet har de gjennomført oppfølging på arbeidsplassen, også med jordmor til stede. Dette har virket betryggende for de gravide arbeidstakerne. – Graviditet er jo som kjent ingen sykdom, men en annerledes tilstand som kan medføre behov for tilrettelegging, sier May Karlstad Borgan.

Ferie viktig

– Ingen ledere hos oss er i tvil om at det er lønnsomt å holde folk i jobb, sier Randi Mogård. – Dette handler også om å sørge for at ansatte tar ut ferie. Vi avholder kurs i ferieplanlegging for ledere, noe som har økt forståelsen for at ferie er noe man som leder må jobbe med hele året.

”Mange virksomheter ønsker seg resultater som deres. Er det ikke mer hokuspokus enn som så?”

– Både nei og jo. Oppskriften er grei, og Arbeidslivssenteret bidrar på en utmerket måte med kompetanse. Oppskriften må altså følges, men, og dette må understrekes, den må følges over tid! Trykket må holdes oppe over tid! Det er da resultatene kommer!, avslutter IA-motoren.