Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etter engasjerte fellessamlinger om arbeidsmiljøet valgte flere jobben fremfor sykmelding i Barne- og familieetaten. Og resultatet kom allerede før tiltakene i handlingsplanen var påbegynt.

– Når ansatte som har opplevd vold på arbeidsplassen, gleder seg til å komme på jobb igjen, må det ha skjedd noe positivt med arbeidsmiljøet, sier vara hovedverneombud Espen Nystad. Barne- og familieetaten i Oslo gjennomfører nå et prosjekt som skaper optimisme og engasjement, og fraværet på de stedene som er omfattet av prosjektet, er redusert med 25 prosent siden oppstarten.

Krevende arbeidssituasjon

– Ansatte gruer seg nok noen ganger for å gå på jobben. Det er ikke bare vold og trusler som er årsaken. Jobben kan også være følelsesmessig krevende på annen måte. Den dreier seg om å ta vare på barn og ungdom som er i en krevende livssituasjon, forklarer personalsjef Jan Stangerhaugen.

Trygghet gjør valget lettere

Tanken bak prosjektet er at en bedring i arbeidsmiljøet vil øke nærværet, og at det er nødvendig med en positiv tilnærming til hvordan arbeidsplassen utvikles. Etaten satser på lagånd og engasjement og at ansatte blir godt kjent med hverandre selv om de jobber på ulike skift.  

– Å stole på kollegaer er helt grunnleggende for de som arbeider i institusjon, sier Eva Picton. Hun er leder for prosjektet, som etter hvert skal omfatte tusen ansatte.
– Tryggheten og tilliten utvikles når kollegaene blir enige om hvordan de vil ha arbeidsdagen organisert. Det er lov å være syk. Men mange ganger kan vi velge, og da er denne tryggheten helt avgjørende, sier Picton.

Samlinger med merverdi

Når alle deltar på en felles samling, får utfordringene full oppmerksomhet og man blir enig om hva som er viktigst.
– Jeg skulle gjerne hatt samme oppmerksomheten rundt vernerundene også, sier Nystad, men det tror jeg blir vanskelig. Tiltakene i etterkant er valgt fordi de er viktige, men det er engasjementet rundt samlingene som utgjør forskjellen.    

Etaten støtter opp

– Det at etaten virkelig bryr seg og gir tjenestestedene oppmerksomhet tror jeg også bidrar til den positive utviklingen vi er inne i. I tillegg er prosjektet tydelig og godt organisert. Det innbyr til tillit og tro på at prosjektet blir gjennomført på en god måte, understreker Picton.   

– Hvis sykefraværet begynner å stige igjen, har vi nå et helt annet grunnlag å gå ut fra for å komme på sporet igjen, poengterer Stangerhaugen.
– Nå vet vi hvordan vi vil ha det.

Dette er prosjektet

  • Prosjektplan: hvorfor og hva man vil oppnå, milepæler, økonomi
  • Heldags seminar med temaene langtidsfrisk og godt arbeidsmiljø
  • Handlingsplan laget i felleskap – eierskap til prosjektet
  • Fokus på arbeidsrutiner, ”Overlevere en god vakt”
  • Fokus på at det er lov å være syk, men noen ganger kan vi velge
  • NAV arbeidslivssenter bidro i planlegging og gjennomføring
  • Tilretteleggingstilskuddet dekket utgifter til vikarer, slik at alle ansatte ved hver lokal institusjon fikk mulighet til å delta på samlingene