Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Dette er en metode som alle vinner på. Brukeren kommer tilbake til arbeid, arbeidsgiveren får en fast kontaktperson som koordinerer bistanden fra NAV og vi i NAV sparer tid. En ideell arbeidsform, mener Anne Cathrine Solerød, prosjektleder for tilretteleggingsgarantien i Østfold.

Poenget med tilretteleggingsgarantien er å bidra til at personer med redusert funksjonsevne kan komme i og eller bli værende i arbeid. Etter ett år med utprøving av garantien i fem fylker, er ordningen nå innført over hele landet.
– Vi må jobbe sammen for å lykkes. Hvem kan med hånden på hjertet si at de kjenner virkemidlene til alle aktørene i NAV? For å få oversikt og kontroll, trenger vi å jobbe sammen. Gjennom tilretteleggingsgarantien får både arbeidstaker og arbeidsgiver en forutsigbar situasjon og trygghet for å få hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging, sier Solerød.

Oppfølgingsplan

En oppfølgingsplan skal beskrive det som bør endres i arbeidssituasjonen, hva som trengs av tilrettelegging i virksomheten og hvilke virkemidler som skal benyttes. Lønnstilskudd og fritak for arbeidsgiveravgift i sykepengeperioden er mye brukt.
– Det er NAV lokalt som tegner og eier garantien. Den faste kontaktpersonen kobler på hjelpemiddelsentralen, og eventuelt arbeidslivssenteret dersom bedriften en IA-virksomhet. Kontaktpersonen samordner bistanden, og følger opp, også etter at arbeidssøkeren har fått fast ansettelse. Det avtales også at bedriften tar kontakt med den faste kontaktpersonen ved behov. Kontaktpersonen har en direkte link til en fylkeskoordinator og en ansvarlig for tilretteleggingsgarantien på hjelpemiddelsentralen.