Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Så lang forutsigbarhet har jeg aldri hatt i arbeidslivet, sier Liv-Tone Lind (35). Hun har jobbet ved Folkeuniversitetet i Harstad siden 2004 gjennom forskjellige NAV- tiltak. Med tidsubestemt lønnstilskudd kan både Lind og arbeidsgiveren planlegge mer enn et halvår om gangen.

Liv-Tone Lind underviser i data. I dag sitter det åtte damer på rekke i klasserommet ved hver sin PC. De skal ta datakortet og følger nøye med hva læreren sier og det som står på tavla. Med et skrivebrett i fanget og en spesialpenn overføres det Lind skriver trådløst via PC til tavla. Denne ganske enkle tilretteleggingen bidrar at Lind får praktisert det hun liker aller best: å være datalærer.

Langsiktig planlegging

Siden videregående har Lind vært i utdanning og arbeid. På Næringsakademiet tok hun datautdanning, ble datainstruktør og lærte å drifte nettverk. I tillegg til undervisningen har hun ansvar for intranettet og studentnettverket til FU Harstad. Hun har 75 prosent stilling.

– Jeg har vært i arbeidslivet hele tiden og kan ikke tenke meg noe annet. Men det usikre med lønnstilskudd på tre og seks måneder i slengen har alltid gnagd litt i bakhodet. Nå slipper jeg uvissheten og jeg kan tillate meg å tenke lenger framover. Jeg føler meg trygg, jeg vet at jeg mestrer jobben og vet at FU Harstad får lønnstilskudd. Det gir meg ro i sjelen, sier Lind. Øystein Jensen er studierektor. Han synes også det er godt å slippe usikkerheten med kortsiktige lønnstilskudd.

– Nå kan vi for eksempel planlegge kompetanseutvikling. Tilrettelegging her på arbeidsplassen kommer også i et mer langsiktig lys. Liv-Tone er en dyktig medarbeider som vi ønsker at skal bli her, og vi vil gjerne legge til rette så godt som mulig. FU Harstad er en liten arbeidsplass. Vi jobber tett på hverandre og vissheten om at vi kan få fortsette sammen føles godt for den enkelte og er bra for arbeidsmiljøet, sier Jensen.

Arbeidsgivere må tørre

Fra FU Harstad får Lind lønn ut fra sine kvalifikasjoner og på lik linje med andre. Hun mener det er riktig at arbeidsgiveren får tilskudd når de ansetter personer som har nedsatt funksjonsevne.

– Det kan være litt ekstra styr med meg, det går litt saktere og enkelte småting må jeg ha hjelp til. Noen utgifter til tilrettelegging faller også på arbeidsgiveren, selv om mye blir dekket gjennom NAV, sier hun. I tillegg til skrivebrett og trådløse tavle, har Lind et hev- og senkbart bord og et regulerbart oppheng for stasjonær PC. Det er installert elektriske døråpnere, mens heis og rampe var i bygget fra før. Lind har fast kontaktperson på NAV Hjelpemiddelsentral i Troms.

– Det er veldig nyttig for meg, der får jeg rask hjelp når jeg trenger det. Tidligere hadde jeg også fast kontaktperson hos NAV lokalt. Saksbehandlerne har alltid spilt på lag med meg. Stilen min er ikke å kreve, men heller diskutere løsninger. Det har som regel ført fram, sier Lind. Hun oppfordrer andre arbeidsgivere til å ha fokus på søkernes kvalifikasjoner og tørre å ansette søkere som har nedsatt arbeidsevne.

– Spør hva vedkommende trenger og samarbeid med NAV. Se på mulighetene og ikke begrensningene, sier Lind. Den tidligere konkurransesvømmeren som tok to gull i de paralympiske leker i Barcelona i 1992, lærte tidlig ikke å henge seg opp i begrensninger.

Tilretteleggingsgaranti neste?

Lind og Jensen ser ikke bort fra at tilretteleggingsgaranti kan være aktuelt for dem. Begge liker tanken på å ha en fast kontaktperson i NAV som har oversikt over NAVs samlede tjenester og tiltak og som kanskje ser løsninger som de selv ikke har sett.

– I dag er min situasjon stabil, men ingen vi vet jo hvordan framtida blir. Ett skritt på veien er tidsubestemt lønnstilskudd, neste blir kanskje tilretteleggingsgaranti, sier Lind. For de fleste arbeidsgivere vil nok en tilretteleggingsgaranti senke terskelen for å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, mener Jensen. På bordet ligger saksmappa med NAV-korrespondanse gjennom de fire årene Lind har jobbet i FU Harstad. En ganske tykk mappe hvor FU Harstad har lagt igjen mye tid og krefter.

– Få med at det går veldig greit nå, smiler datalæreren og studierektoren.

FAKTA OM TIDSUBESTEMT LØNNSTILSKUDD

  • Tidsubestemt lønnstilskudd skal forebygge uføretrygd og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.
  • Arbeidsgiver får tilskudd i form av refusjon av lønn og sosiale utgifter. Etter det første året kan tilskuddet være på inntil to tredeler av lønna. I tillegg kan det gis tilskudd til tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Mer informasjon: www.nav.no