Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Nøtterøy kommune er IA-arbeidet en integrert del av den daglige driften, og sykefraværsarbeidet er systematisert til fingerspissene. Det gjør at lederne raskt fanger opp det som skjer og får til en god samhandling med de ansatte. Med tett oppfølging og omsorg for den enkelte er sykefraværet redusert med 21 prosent på tre år, til 7,2 prosent i 2006.

Da kommunen ble IA-virksomhet i 2003 var sykefraværsarbeidet allerede godt innarbeidet. Rutiner og systemer var på plass og kommunen samarbeidet godt med trygdekontoret (nå NAV Trygd). Likevel har det vært fruktbart å komme inn i IA-folden. Jorunn Estensen, personalsjef, sier at IA-avtalen kom som et ekstra hjelpemiddel. Den generelle kunnskapen om sykefravær ble større.

– Det nye for oss var å få bistand til opplæring av ledere, tillitsvalgte og verneombud og til systematisk og profesjonelt informasjonsarbeid. Det handlet spesielt om presentasjon av sykefraværsarbeidet, regelverk, rettigheter og plikter som følger IA-avtalen, sier Estensen.

Innsats i linjen – ikke prosjekt

Jorunn Estensen leder personalseksjonen. Hun er en raus og tydelig leder som sørger for at medarbeiderne er oppdaterte på hverandres oppgaver. Estensen er opptatt av at seksjonen drar i samme retning, selv om medarbeiderne har fokus på ulike områder. Hun mener at IA-arbeidet skal være en naturlig del av den daglige driften.

– Det er nok mange som setter i gang prosjekter i håp om at det skal redusere sykefraværet. Mye energi blir brukt i prosjekter som ikke gir de ønskede resultatene, mener Estensen.

I Nøtterøy kommune er IA-arbeidet forankret i HMS-arbeidet. I HMS-håndboka har kommunen nøye beskrevet organiseringen av arbeidet og prosedyrer, rutiner og maler for gjennomføring og dokumentasjon. Tett oppfølging er stikkordet. Det systematiske arbeidet gjør at lederne raskt fanger opp det som skjer og får til en god samhandling med de ansatte. De ansatte kjenner til rutinene og er trygge på hva som skal skje.

Systematisk omsorg

– Å ta vare på den enkelte, det er det sykefraværsarbeid handler om. IA-arbeidet er en del av personalomsorgen som lederne har overfor medarbeiderne sine. Derfor fokuserer vi sterkt på lederrollen ute på arbeidsplassene, selv omsorgen må være strukturert og systematisk, sier personalsjefen.

Liv Kari Gamlemsvik er personalrådgiver, og har siden kommunen ble IA-virksomhet i 2003 vært hovedkontakt i IA-arbeidet. Sammen med Elin Hem, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Vestfold, er hun ofte ute på arbeidsplassene og tenker høyt sammen med lederne. Hvor trykker skoen? Hvilke problemer og utfordringer er det her? Svarene avgjør hva slags opplæring og tiltak som er nødvendig.

– Det er mye målsøm, sier Gamlemsvik og presiserer at det er lurt å ikke gape over for mye på en gang. Lederne har et stort oppfølgingsansvar og det er viktig å gi dem tid. IA-arbeidet skal hele tiden integreres i det daglige arbeidet og skippertak lønner seg ikke. De tillitsvalgte må også være med på laget, særlig plasstillitsvalgte spiller en viktig rolle i det holdningsskapende arbeidet.

Kurs i medarbeiderskap

Gamlemsvik er edderkoppen i sykefraværsarbeidet og leder arbeidet gjennom lederne. Hun er også kontaktpersonen til bedriftshelsetjenesten (BHT) og ansvarlig for tverrsektoriell opplæring i kommunen.

– Min jobb er å gi kompetanse til lederne, ikke være stedfortreder. Det er også et poeng å ansvarliggjøre de ansatte til å bidra med løsninger, sier Gamlemsvik, og forteller at kommunen har gjennomført opplæringsprogrammet "medarbeiderskap" for ansatte i helse- og omsorgssektoren samt teknisk sektor.

Programmet handler om å bevisstgjøre de ansatte slik at de selv tar initiativ til endring og er aktive i endringsprosesser. Opplæringen bryter opp tradisjonelle arbeidsmønstre, fokuserer på personlig utvikling og har en klar kobling mot egen arbeidssituasjon. Økt motivasjon, deltakelse og helhetsforståelse er målet. KS bidro i oppstartfasen, etter hvert overtok interne krefter som forelesere på kurssamlingene.

– Dette har vært en spennende prosess. Mange er i større grad blitt bevisst sitt eget medansvar, og opplever at de har fått en ny måte å lære på, en ny måte å tenke på og en ny måte å arbeide på, sier Estensen.

  • Nøtterøy kommune ligger i Vestfold fylke og har 20 000 innbyggere.
  • Om lag 2000 personer er på lønningslista, og antall årsverk er 1150.
  • Nøtterøy kommune er valgt ut som en av de 12 kommunene i sykefraværsprosjektet i "Kvalitetskommuneprogrammet". Målet i programmet er kvalitetsutvikling og sykefraværsreduksjon. Programmet er et samarbeid mellom staten ved KRD, HOD, og KD, KS og hovedsammenslutningene i kommunal sektor. De andre innsatskommunene som deltar er Notodden, Mandal, Fredrikstad, Nesodden, Ullensaker, Ringerike, Lillehammer, Nord-Aurdal, Vaksdal, Kristiansund og Tana.