Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Brusetkollen er både en barneverninstitusjon og en institusjon som gir et sosialt og pedagogisk tilbud til elever fra grunnskolen i Oslo. Institusjonen har gjennom flere år satset på å forebygge vold mot ansatte fra brukerne. Oversikt, systematisk arbeid og trygghet er stikkord – og med det har vold og utagering avtatt.

Kristian Bredby er institusjonssjef ved Brusetkollen. En dag banket verneombudet på døra hans. Verneombudet meldte fra om en ung, kvinnelig ansatt som nesten hadde blitt slått helseløs av noen ungdommer på avdelingen hun jobbet. Bredby ble sjokkert. Han var ganske ny på institusjonen, men skjønte raskt at her var det noe som var rav, ruskende galt.
– Står det så dårlig til, tenkte jeg.  Jeg var forberedt på at jeg ville oppleve voldsepisoder på min nye arbeidsplass. Jeg hadde allerede da nokså lang erfaring fra institusjonsdrift. Men jeg ble veldig overrasket over at jeg som leder ikke ble varslet om hvor alvorlige problemene på avdelingen var, sier Bredby.
Episoden er om lag ti år gammel – det var opptakten til det forebyggende arbeidet som Brusetkollen har holdt på med siden.

De ansatte varsler

Bredby etablerte arbeidsmiljøgrupper på hver avdeling med verneombud, tillitsvalgt, nestleder og leder på avdelingen. Gruppene gjennomgår arbeidsmiljøet og beboernes situasjon og rapporterer jevnlig til institusjonssjefen.
– I tillegg til meg rapporterer gruppene også til hovedverneombudet og arbeidsmiljøutvalget. Denne doble rapporteringen sikrer at vi tidlig får tatt tak i situasjoner som øker risikoen for at ansatte utsettes for vold, sier Bredby.
I tillegg til systematisk arbeid med rapporteringsrutiner, driver Brusetkollen opplæring av ansatte i å takle vold og fysisk utagering. 

Intervju av beboerne

ristian Bredby understreker at barn og ungdom som får tilbud i barnevernet, er like forskjellige som alle andre barn og ungdommer. – Det er viktig ikke å generalisere og sette ”merkelapper” på dem som bor på barnevernsinstitusjoner. Mange er som hvilke som helst jevnaldrene, men trenger av ulike grunner et omsorgsalternativ til familien. Andre barn har ikke opplevd god omsorg, trygghet og stabilitet, og det kan resultere i sinne, angst og en følelse av at voksne ikke er til å stole på. Barn og unge som kommer til Brusetkollen bærer ofte på dårlige opplevelser og erfaringer og det er episoder der ansatte blir utsatt for vold, trusler og mye grovt språk.
– Hos oss blir de kjent med andre måter å si ifra om det som er vondt, og de lærer nye måter å forholde seg til voksne på, sier Bredby.
Han har innført en fast rutine med å intervjue beboerne. Enkle spørsmål om hva de synes er vanskelig og hva de er fornøyd med og synes de får til. Hvordan de ser på kontakten med voksne og om de føler seg verdsatt og respektert. Det gjøres skriftlig etter en fast mal, formulert sånn at alle kan svare på dem. De minste barna får hjelp. Alle får tilbakemelding på det de svarer. Det gjør Bredby avdelingsvis.
 – Jeg sier ikke hvem som har svart hva, men går inn på fellestrekk på det som er bra og det som er problematisk. Det viktigste er at vi snakker om utfordringer som vi sammen blir enige om å gjøre noe med.

Skaper trygghet

Dialogen med beboerne gir de ansatte god oversikt over hva de unge sliter med.
– Det gjør det mulig å legge tilrette etter beboernes behov og sette i verk tiltak for å motvirke vanskelige episoder.  Å mestre situasjoner som oppstår, blir enklere. Beboerne blir sett og hørt og blir tryggere. Med kjennskap og oversikt over beboernes situasjon, blir de ansatte tryggere også. Jeg har tro på denne metoden, den virker og har gjort det i mange år. Det er mindre fysisk utagering blant beboerne. Ikke dermed sagt at vi har alt under kontroll, det kommer hele tiden nye barn og ungdommer hit. Til å begynne med lager nykomlinger ofte mye støy, men etter en stund blir de tryggere, støyen avtar og de slår seg mer til ro. Det hjelper å komme inn i et etablert miljø som er preget av trygghet og ro, sier Bredby.

Klare ansvarsforhold

Bredby er tilhenger av å delegere ansvar til de ansatte. Klare ansvarsforhold skaper trygghet. Hver ansatt er særkontakt for en beboer. Det innebærer å ha full oversikt over beboerens hverdag og følge opp alt som foregår som om det var deres eget barn. Særkontakten er med på møter med kommunen, barnevernet, skolen, foreldrene osv.
– Ansvaret er stort og det krever mye av hver enkelt. Hverdagen er aldri kjedelig og medarbeiderne hos oss får brukt utdanningen sin i fullt monn. Jeg tror dette bidrar til det lave sykefraværet hos oss, mener Bredby.
Sykefraværet er på under tre prosent og det er liten turnover.