Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med stor entusiasme, mange tiltak og god systematisk tilnærming har sykefraværet i Vaksdal kommune gått ned med 20,6 prosent på to år.

Bjørg Djukastein, stabssjef ved driftsenheten, har ledet prosjektet ”Innsats sjukefråvær” siden 2007. – Bak suksessenen vår ligger et langtidsperspektiv på arbeidet med å få ned sykefraværet og ikke minst at kommunen har vist vilje til å sette av ressurser til å jobbe med dette, sier hun. Hun trekker fram at IA-arbeidet har god forankring i administrativ og politisk ledelse, godt samarbeid med tillitsvalgte, verneombud, NAV (både arbeidslivssenteret og lokalt) og bedriftshelsetjenesten.

Vaksdal kommune er med i Kvalitetskommuneprosjektet, som du kan lese mer om på www.kvalitetskommuner.no

Fokus på fem områder

  • kvalitetssikre IA-oppfølgingen
  • langtidssykmeldte
  • friskvern
  • organisasjonsutvikling og lederskap
  • friske gravide i jobb

Leder er nøkkelperson

Med prosjektet ble IA-arbeidet revitalisert. Rutinene ble oppjustert og gjort enklere å følge. Enhetsledere og ledere med personalansvar fikk opplæring i de nye rutinene, virkemidler fra NAV og i den vanskelige samtalen. Informasjonsrunde til alle arbeidsplasser med fokus på både rutiner og holdninger ble gjennomført. – En gjensidig avklaring av forventninger var nyttig. Nå er vi i ferd med å innarbeide rutinene i et nytt lønns- og personalsystem som skal gjøre det enkelt for lederne å rapportere og kvittere ut saken, sier Djukastein.

Langtidssykmeldte blir fulgt opp med egne kurs, ”Ditt liv - ditt valg”. Det handler om å bli sett av lederen sin, endre holdning gjennom samtaler og bli motivert til å se at det finnes andre muligheter. – Kurset hjelper medarbeideren til å ta tak i egen situasjon og se framover. Vi fokuser på det folk kan og mestrer, ser på tiltak for å tilrettelegge arbeidet eller vurdere alternativer, sier hun.

Individuell tilrettelegging og forebygging

Kommunen er en av NAVs fokusbedrifter. Det har blant annet resultert i mye større fokus på mulighetene for å tilrettelegge arbeidet. Gravide står lenger i jobb enn tidligere. Assistenter tar tunge løft og jobber sammen med den gravide. Kommunejordmoren er også koblet inn og deltar i oppfølgingssamtalen sammen med den gravide (trekantsamtale).

– Vi har også et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten i blant annet arbeidsplassvurderinger og kurs om løfte- og forflytningsteknikk, forteller Linda Ulveseth Fossmark. Hun var prosjektmedarbeider i full stilling.

Gjennom arbeidet med friskvern retter kommunen fokuset på de som er friske og som kommer på jobben hver dag. En bok med forskjellige turalternativer er laget og det er opplegg for trening i arbeidstiden. Kommunen har deltatt i kampanjen Dytt , en nettbasert skrittkonkurranse til virtuelle steder. Folk kommer i form, det skaper samhold og lagfølelse i kommunen.

Tar de ansatte på alvor

Djukastein mener hun har fått svar på hva som gjør at folk kommer på jobben selv om ikke formen er på topp. – Svaret er ansvarsfølelse og at folk vet at de betyr noe for helheten. Vi er avhengige av hverandre for å skape en god arbeidsdag og en god tjeneste. Utviklingen av organisasjonen vår har styrket samarbeidsånden mellom ansatte og ledere, men også bedret samarbeidet mellom lederne. Faste møter, planer for temaer og en etablert møtearena gjør susen. Vi har gått gjennom roller og turnus, enkelte enheter har organisert arbeidet i team og det er ikke tette skott mellom avdelingene. Lavest er sykefraværet i skolen og blant renholderne, sier hun. Ikke så lite stolt.

Genuin ivaretakende

Leif Inge Eide, inspektør ved Dale barne- og ungdomsskole, har etablert et system for å bry seg om medarbeiderne sine. – Det er ikke angiveri, men det handler om å melde ifra til meg om noen i kollegiet sliter. Jeg tar kontakt med den det gjelder, prater og bidrar med tilrettelegging i skolehverdagen.
Eide går ikke av veien for å dra hjem til folk som er syke.
– Jeg bruker meg selv og egne erfaringer. Jeg er opptatt av menneskene og mulighetene. Det er lett å tenke at skolen er så spesiell at tilrettelegging er vanskelig. Det er ikke min erfaring. Du må se medarbeiderne dine. Bruke humor og tørre å by på deg selv. Og det meste er mulig.