Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykmeldte på Voss møtes for å gi hverandre bedre selvfølelse. De øver på å bli modigere. Tanken er ikke å delta i Ekstremsportveko, som Voss er kjent for, men noe langt viktigere: De vil finne tilbake til arbeid de kan trives i og få bedre helse av.

Vestlandsbygda Voss er kjent for gullmedaljer, og folk som kaster seg utfor stup og skrenter. Det kan være en vel så stor utfordring å si fra til kolleger og ledere om hvordan en ønsker å bli møtt etter et lengre sykefravær.

 – Du kan lett føle deg lavere på rangstigen når du blir sykmeldt lenge. En del av identiteten din blir borte, sier Ann Karin Atterås. Hun har deltatt på kurset "Handling som behandling".

– Det er lett å tape kontakten med arbeidsplassen, uten at en egentlig merker det. Derfor blir det så viktig ikke å føle seg alene når en er sykmeldt, sier hun.

Får skape selv

Liv Jorun Solstad og Lars Skorpen hadde ideen til kurset. De arbeider i konsulentfirmaet Aktørene. De understreker at deres rolle er å være tilretteleggere. Her ligger poenget: Det er deltakerne selv som i stor grad skaper innholdet.

– Mye handler om å få tilbake kontrollen over egen situasjon, og bli i stand til å legge planer. Derfor er dette et opplegg der det er naturlig at kurslederne er tilbakeholdne. Mer ansvar overlates til dem som deltar. Det har vist seg å være vellykket, forteller Solstad.

Hospitanten ble overbevist

Astri Remme er HMS-sjef i Voss kommune. Hun har hospitert på hele kurset. Hun ønsker at det etter hvert skal bli et fast tilbud til langtidssykmeldte. Både forskere og andre har vist stor interesse for opplegget. Remme mener det vil være interessant om også andre vil bruke metoden.

– Det er avgjørende å oppleve at man er i en sammenheng også som sykmeldt. Her har sykmeldte fått en sterk stemme, som vi alle kan lære av. Det viser hvor viktig denne typen kurs er, sier hun.

Mestring skapte flere ideer

De som deltar forteller at opplegget var svært vellykket. De ble utfordret på mange ting. Til gjengjeld fikk de gode opplevelser av å mestre utfordringene, økt selvtillit og egne ideer til gode løsninger.

– Hadde jeg kommet på dette kurset før hadde jeg vært tilbake på jobb et halvt år tidligere, sier Atterås.

Også Ingeborg Dugstad Tøn og Gudrun Nes er fornøyde deltakere. De tviler på om de hadde fått til like god tilrettelegging på arbeidsplassen uten. De forteller at sykdom aldri ble et tema.

– Vi snakket bare om muligheter, og hva vi måtte gjøre for å lykkes.  

– Tenk deg alle lederne som sitter på tilbudssiden. Men hvordan kan de hjelpe folk som ikke vet hva de vil? Det er det deltakerne her har kommet frem til: De vet hva de vil og de vet hva som skal til, sier Solstad.

– Mitt råd til sykmeldte kollegaer er i alle fall helt klart, sier Gudrun Nes: Bli med på kurset hvis du kan!

LO støtter

Tor Idar Halvorsen i LO har besøkt deltakerne på «Handling som behandling». Han er svært positiv til opplegget:

– Dette prosjektet er interessant fordi det har en ny tilnærming, sier han.

– Det er veldig bra at de som sliter får mulighet til å møtes jevnlig og bygge hverandre opp og lage konkrete planer. Det er i god, sosialdemokratisk ånd.

Fakta om kurset

  • Kurset heter ”Handling som behandling”
  • Det første kurset hadde åtte deltakere.
  • Deltakerne møtes én dag i uka.
  • De er langtidssykmeldte, enten helt eller gradert.
  • En tredjedel av kurset er satt av til fysisk og mental trening, resten til kulturtema og tema som deltakerne selv foreslår.
  • Deltakerne selv informerer interesserte om tilbudet.
  • Kurslederne har først og fremst rollen som tilretteleggere.
  • Målet er at oppstarten i arbeidet etter sykefravær skal bli god, og hindre nye sykefravær.