Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når vi besøker en ny arbeidsplass kan vi raskt føle om det er en fremragende arbeidsplass eller ikke. Vi kan ikke unngå å bli truffet av stoltheten som medarbeiderne på de beste arbeidsplassene utstråler. Hvordan ser så det indre livet ut blant virksomheter der det er en høy grad av stolthet, og hvordan skapes denne stoltheten?

Stolthet skaper identitet og tilhørighet til en organisasjon. En ekte opplevelse av stolthet i organisasjonen bidrar til å inspirere enkeltpersoner og grupper til å oppnå mer, kommunisere bedre og bygge på hverandres styrker.

Stolt av hva?

Stolthet kommer som et resultat av mange faktorer. Medarbeidere som blir sett av sine ledere og opplever mestring i arbeidshverdagen vil gjerne oppleve større grad av stolthet overfor sin arbeidsplass. Det kan imidlertid være vanskelig å sette fingeren på hva stolthet er. Det vi ofte ser er at stolthet har sammenheng med en bevisst og sterk organisasjonskultur. Når en medarbeider vet hva virksomheten står for eksternt, og dette stemmer overens med egen opplevelse, bidrar dette til å skape stolthet.

Medarbeidere som er stolte ønsker å bidra mer til virksomhetens suksess. I organisasjoner der medarbeidere er stolte strekker ansatte seg lenger enn forventet og bidrar positivt.

Medarbeidere føler stolthet på flere plan:

  • Stolthet over sitt eget arbeid og hva en oppnår og lykkes med
  • Stolthet over egen avdeling eller teamet man er en del av
  • Stolthet over hvilken rolle eller plass virksomheten har i samfunnet


Høy grad av stolthet på disse tre områdene vil påvirke hvordan den enkelte opplever tilhørighet og en felles identitet. Ved å skape stolthet bidrar man til å øke jobbengasjementet, bedre samarbeidet og øke produktiviteten.

Stolthet over eget arbeid – mestring og utvikling

Medarbeidere opplever stolthet over eget arbeid når de føler at de betyr noe. Når de opplever at eget bidrag til virksomheten er spesielt og unikt, blir de stolte over egen kunnskap og plass i virksomheten. Dersom denne opplevelsen i tillegg bekreftes av en leder eller medarbeider som ser og verdsetter bidraget, forsterkes følelsen. For å bygge stolthet er det viktig å se hver enkelt medarbeiders bidrag til helheten og bevisst synliggjøre dette. Medarbeidere som er stolte over eget bidrag til organisasjonen er mer lojale og gjør mer enn det som er forventet.

Det er viktig å gi den enkelte oppgaver som gir faglig og personlig utvikling. Å håndtere nye og krevende oppgaver skaper en følelse av mestring, noe som igjen bygger stolthet over eget arbeid.  Medarbeidere engasjerer seg også mer når de opplever  at deres arbeid har faglig innflytelse. De ønsker å være involvert og bidra til vekst og fremgang for virksomheten. Dette kan være fordi de vet at deres kunnskap er unik eller at tjenestene de leverer er av stor verdi for andre kolleger, pasienter eller kunder.

Stolthet gjennom team – dra lasset sammen

Medarbeidernes stolthet over de resultater eget team eller avdeling oppnår, skapes på flere måter. Stoltheten reflekteres først og fremst i det gode arbeidet som faktisk gjøres og de direkte resultatene av dette. I tillegg kommer ledelsens og kollegers anerkjennelse av deres suksess og enhetens betydning for virksomhetens suksess. Selv i de mest prestasjonsbaserte virksomheter fremheves godt samarbeid og teaminnsats, ikke individuelle prestasjoner alene.

Ledelsen kan øke graden av gruppestolthet ved å sikre at medarbeiderne har mulighet til å vurdere og anerkjenne innsatsen til både eget og andres team. På denne måten skapes en bevissthet rundt teamets resultater og det bygges stolthet omkring både resultatene og teamet. Denne anerkjennelsen vil forsterke det gode samarbeidet og motivere til fremtidig innsats.

Resultatet av å bygge en slik gruppestolthet er ofte en økt forpliktelse mot felles mål, slik at medarbeiderne er villige til å yte noe ekstra for å få jobben gjort.

Posisjon i samfunnet – mer enn bare en jobb?

Stolthet kommer kanskje tydeligst frem dersom man er stolt av å fortelle andre om sin egen arbeidsplass. Medarbeidernes opplevelse av kvaliteten på tjenester eller produkter og deres posisjon i samfunnet er med på å skape denne stoltheten. En slik stolthet bidrar til at medarbeidere ser frem til å komme på arbeid. I tillegg bidrar det til at medarbeiderne, også når de ikke er på jobb, fungerer som positive ambassadører for virksomheten. 

Hos de beste arbeidsplassene har medarbeidere en god følelse av hvordan de bidrar til samfunnet. De er stolte av påvirkningen "deres" organisasjon har på menneskers liv utenfor egen arbeidsplass.

Hvordan kan du synliggjøre at den enkeltes jobb er viktig for samfunnet? Du kjenner kanskje historien om de to steinhuggerne. Den ene steinhuggeren er trist og umotivert, den andre engasjert og motivert. Den første steinhuggeren hugger "bare" stein, den andre forteller stolt at han er med å bygge byens nye katedral. Hvem av disse to vil du ha på laget? På de beste arbeidsplassene ser vi en utstrakt bruk av interne historier for å bygge stolthet. De bruker reelle og relevante historier fra kunder, pasienter eller partnere for å vise hvor viktig arbeidet de gjør er og hvordan det virker inn på hverdagen til andre mennesker. Slik blir det tydelig for hver enkelt medarbeider hvilken viktig spiller de er og hvordan de bidrar.

Hvordan kan din organisasjon tenke litt utenfor boksen når det gjelder å bygge stolthet? Det er ingen enkel oppskrift som vil sikre at hver og en av de ansatte strutter av stolthet – men du kan være sikker på at det å skape en kultur basert på tillit er et solid skritt i riktig retning.