Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hos Skatt Midt-Norge gikk sykefraværet i 2010 ned fra 8,4% til 6,5%. Et helt spesielt partssamarbeid er deres suksessoppskrift.

Etter lang tid med høyt sykefravær var tiden moden for forandringer.

-Vi måtte gjøre noe. Vi måtte prøve å få flere tilbake i jobb, sier regionsdirektør i Skatt Midt–Norge Trude Vollheim Webb.

Virksomhetsteam

Et grep var å opprette et virksomhetsteam i forbindelse med underskriving av ny IA-avtale. Virksomhetsteamet er bredt sammensatt av ledelse, hovedverneombud, HMS-rådgiver og representanter for arbeidstakersiden. I tillegg bidrar rådgivere fra bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter.

Teamet møtes fire ganger i året og legger de overordnede planene for IA-arbeidet. Det praktiske IA-arbeidet styres etter beslutningene som virksomhetsteamet i samarbeid kommer fram til.

- Det har fra første stund vært et godt samarbeid oss i mellom. NAV bidrar med kompetanse - leder, tillitsvalgte, verneombud og HMS-ansvarlig med vilje og handlingskraft. Vi drar alle i samme tau og lærer av hverandre, sier hovedverneombud Hanne Svegård.  

NAV-tilstedeværelse

Et annet konkret tiltak er at en representant fra NAV Midtbyen har en kontordag pr. måned i Skatt Midt-Norges lokaler i Trondheim. Her kan ledere og andre ta opp og diskutere konkrete saker, og dialogmøter avholdes.

 - NAV har satset på Skatt-Midt-Norge, og Skatt-Midt Norge har satset på NAV. I samarbeid har vi lyktes godt med kompetanseheving blant ledere og økt fokus på tilrettelegging, opplæring og bevisstgjøring rundt inkluderende arbeidsliv i bedriften, sier rådgiver i NAV Arbeidslivsenter Hege Nilsen. 

Hyppige møter

Hyppige møterav både formell og uformell karakter er et annet grep som styrker og opprettholder det gode samarbeidet i virksomheten. HMS-rådgiver og IA-kontakt Eli Karin Johansen roser direktøren for sitt engasjement i IA-arbeidet.

 - Det har vel nesten ikke hendt at vi har vært uenige, og vi møtes ofte, sier Johansen med et smil.  

Vellykket samarbeid

Selv om virksomheten er slanket, har produksjonen og resultatene i Skatt Midt-Norge gått opp. I tillegg har sykefraværet altså gått ned. Virksomheten har hatt suksess med et nært samarbeid som i stor grad retter søkelyset mot enkeltmennesket.

 - Jeg tror alle mennesker har en iboende lyst til å jobbe og produsere. Dette er svært viktig for meg og noe jeg engasjerer meg sterkt i å imøtekomme hos oss. Gjennom IA-avtalen og aktivitetene som virksomhetsteamet har satt i ganghar flere fått denne muligheten,også de som i perioder kan slite med helsen. Godt partssamarbeid, felles målsetninger og gode hjelpere i NAV og bedriftshelsetjenesten har bidratt til dette, avslutter regionsdirektør Vollheim Webb.

Fakta om Skatt Midt-Norge

  • Skatt Midt-Norge har regionskontor i Trondheim og administrerer skatteetatens virksomhet i de tre midterste fylkene i landet.
  • Bedriften har ca. 640 ansatte.
  • Etter en omfattende omorganisering skrev virksomheten under ny IA-avtale i januar 2008. De slet da med høyt sykefravær.
  • De siste to årene har Skatt-Midt Norge gjort flere konkrete grep og prioritert IA-arbeid høyt.
  • Gjennom godt samarbeid har de lyktes med å snu sykefraværet på forbilledlig vis.