Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da HMS-rådgiver Berit Størseth i Nidar var på Sees i morgen!-kurs, så hun nye muligheter for IA-arbeidet hos sjokoladeprodusenten. Med engasjement, kløkt og gode samarbeidsevner har hun nå integrert kursinnholdet i Nidars arbeidshverdag, til stor nytte for virksomhetens ledere og medarbeidere.

Da Størseth deltok på kursene hadde Nidar akkurat satt i gang et sykefraværsprosjekt for å få ned fraværet. Kursene passet ypperlig inn både hva tidspunkt og tematikk angikk.

 - Det var så flott å delta på et kurs jeg så matnytten av med én gang. Dette kan vi benytte oss av hos oss, tenkte jeg, sier Størseth.

Funksjonsfokus

Umiddelbart etter siste kursdag gikk hun, sammen med bedriftslege Bjarte Sæter, i gang med å lage et opplegg for alle lederne på Nidars fabrikk i Trondheim. Størseth visste, etter mange år som sykepleier i bedriftshelsetjenesten, at angst og depresjoner forekommer blant medarbeiderne, men at dette ikke er så lett for lederne å ta tak i. Sees i morgen! ble til god hjelp for å skape endringer.

 - Vi brukte kurset til å øke fokuset på funksjon i stedet for diagnose og helseplager, fortsetter hun.

Ledelsesengasjement

Nidar er opptatt av medarbeidernes trivsel og har hatt markant nedgang i sykefraværet de siste årene. Medarbeiderundersøkelser viser også at over 90 % av de ansatte gleder seg til å gå på jobb.  Bedriften hviler ikke på laurbærene av den grunn.

 - Samarbeidet mellom ledelsen og bedriftshelsetjenesten er svært godt. Da vi ønsket å gjennomføre dette kurset ble det satt av to halve dager for lederne. Slik fikk vi en glimrende arena der vi kunne forbedre oss på oppfølgingsarbeid og øke kompetansen vår om psykisk helse, sier Størseth.

- Alle lederne på tre nivåer deltok, og de syntes det var nyttige og praktiske kurs, skyter produksjonssjef Anders Greiff inn.

Starten på en bedre praksis

Ved å samle alle maktet de å enes om en enhetlig strategi for å følge opp medarbeidere som sliter. Det ble startskuddet for en bedre og tettere lederoppfølging av ansatte med redusert arbeidsevne – spesielt knyttet til psykisk helse. Økt kunnskap om psykisk helse gir økt trygghet til å være tett på medarbeiderne.

 - Jeg vet at noen av mine ledere allerede har begynt å bruke kursinnholdet i praksis, sier den entusiastiske produksjonssjefen.

 - Nå har vi et felles søkelys på å ansvarliggjøre den enkelte medarbeider selv, supplerer Størseth.  - Slik viser vi også at medarbeideren er viktig for oss, avslutter hun.

Fakta om Nidar

  • Nidar har 550 ansatte, og 350 jobber på fabrikken og lageret i Trondheim.
  • Helse, miljø og sikkerhet er et satsningsområde for Nidar.
  • Nidar ble en del av IA-avtalen i 2003, og jobber aktivt med å være en inkluderende bedrift.
  • Sykefraværet er redusert de siste årene, og ligger i dag på 7,8 % (2010).
  • Nidar jobber også aktivt for å redusere skader i fabrikk. Skadeforebyggende arbeid har høy prioritet, og Nidar runder straks to år uten skader i avdeling vareforsyning (i slutten av februar).