Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

En kommune med to prosent legemeldt sykefravær, er det virkelig mulig? Gjennom IA-arbeidet har Lesja oppnådd resultater som andre kommuner per i dag bare kan drømme om. Men på Lesja vet de ikke helt hvorfor formen er så god.

Lesja kommune har i lengre tid hatt et uvanlig lavt sykefravær, og i tredje kvartal i fjor viste den offisielle statistikken rekordlave 2,1 prosent. Da befinner fjellkommunen seg på toppen i mer enn i én forstand.

God økonomi

– Vi er en kommune med solid økonomi. Jeg tror det har mye å si, sier Liv Eva Gråsletten i økonomi- og personalavdelingen. – Da kan vi ha god bemanning og vi slipper hardkjør over tid, slik mange kommuner har opplevd. Med strammere bemanning hadde vi nok ikke hatt de resultatene vi har i dag. Men det er flere ting som virker inn når det gjelder å få gode resultater.

Fugleperspektivet

Gråsletten mener at det å være gode på tilrettelegging og se muligheter, er avgjørende. I tillegg er oversiktlige forhold et pluss.

– En må ha et fugleperspektiv og se alle mulighetene som finnes i kommunen. Men vi kan bli enda bedre! sier hun engasjert.  – Vi kan være enda raskere med å finne gode løsninger og være enda smidigere!

Klare forventninger

De ansatte forventer at arbeidsgiver kan tilby gode tilpasninger når de selv eller kollegaer får helseproblemer.

– Kanskje strekker vi oss vel langt noen ganger, men jeg tror det er viktig at vi gjør alt vi kan likevel.

Gråsletten mener at det å bli langtidssykmeldt er tøft i seg sjøl og fort kan gå ut over psyken og selvbildet.

– Å styrke de langtidssykemeldtes tro på seg sjøl og at de kan brukes til noe, er et kritisk punkt, mener hun. – Det en gir næring, vokser, enten det er positivt eller negativt. Alle kan lære nye ting, bare de får muligheten og troen på at de lykkes.

Engasjerte ledere trenger gode tilbakemeldinger

Gråsletten forteller at lederne for de største avdelingene er de flinkeste i løsning av enkeltsaker.

– Sterk forankring og engasjement hos lederne er noe vi klart har nytte av, sier hun.

For å forsterke dette engasjementet legger kommunen vekt på hvordan de utformer tilbakemeldinger og rapporter.

– Prosenter som går opp og ned kan være vanskelig å få helt tak på. I stedet viser vi hva tallene betyr i antall dagsverk. Det at det legemeldte sykefraværet i 2010 tilsvarte 8,4 årsverk, og at kommunen sparte 182 dagsverk gjennom nedgang i sykefraværet, er mer konkret å forholde seg til. Det sier noe om hva sykefravær og nærvær betyr for oss. Og det motiverer.– Lesja er gode på alt det de driver med


Anne Hagestande er rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Oppland og er mektig imponert over hva de får til i Lesja.

– De er stolte av bygda si og hva de får til der oppe, og det har de all grunn til, sier hun.

Hagestande mener det er vanskelig å sette fingeren på spesielle årsaker til det gode resultatet.

– Det er mange som bidrar til det. De er opptatt av å være flinke og å være gode, og denne grunnholdningen finner du igjen både høyt og lavt i organisasjonen.

Oppmerksomhet like viktig som økonomi

Hagestande forteller at kommunen er dyktig til å se både den enkelte og helheten og ha begge i fokus over tid.

– God økonomi betyr en del, men ikke alt. Å være god over tid krever noe mer, sier hun og peker på en innstilling som synes å gjenspeile alle livsfaser i Lesja. – De har gode barnehager og skoler. Sist høst ble de kåret til landets beste skole og var den eneste skolen med toppkarakter 6. Dette gir barna en god start i livet og de vokser opp til å bli ansvarsfulle og engasjerte mennesker. Jeg tror dette betyr mye for hvordan de senere er i stand til å takle eventuelle helseproblemer i jobben og hvilke holdninger de har til dette.

Les om landets beste skole på nrk.no

Lesja kommune

  • Største kommune i utstrekning i Oppland.
  • Grenser blant andre til Dovre, Vågå og Lom kommuner.
  • 2 200 innbyggere
  • Ca. 200 årsverk i kommunen fordelt på ca. 260 ansatte.
  • Nesten 40 % jobber innen jord- og skogbruk.
  • Turisme er en betydelig inntektskilde.