Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Den kalles Trekanten, består av fire parter og omtales ofte som UKUL. I en kreativ bydel gjør ikke det noe, når resultatet er engasjement, utvikling, mangfold og selvfølgelig: lavere sykefravær.

Trekanten er et begrep i bydel Grünerløkka i Oslo. Her foregår partssamarbeidet etter boka, som i dette tilfelle er Hovedavtalen.
– Uten det gode partssamarbeidet og gode ledere vil systemet ikke fungere, sier avdelingsdirektør Ragnhild Monclair.

UKUL står for Utvalg for kompetanse, utvikling og likeverd. Trekanten er det praktiske arbeidet i tilknytning til utvalget, med oppgaver som likestilling og HMS (helse, miljø og sikkerhet). Heller kule arbeidsområder, med andre ord.

Mer enn én

Egentlig er det ikke én trekant, men over trettifem trekanter, én på hvert tjenestested. Her møtes tillitsvalgt, verneombud, likestillingsrepresentant og tjenesteleder jevnlig for å finne balansen mellom gode tjenester og et godt arbeidsmiljø.

– Vi ser det tydelig når samarbeid og god ledelse ikke er etablert enda. Da kan det bli mindre engasjement i arbeidsmiljøspørsmål, mer misnøye, dårligere kvalitet på tjenestene og høyere sykefravær. Partssamarbeidet tar tid, men det lønner seg - uten tvil, understreker Monclair.

Oljen i maskineriet

En kommunal bydel er en nokså kompleks organisasjon, der avstanden kan være stor mellom politisk ledelse, administrasjonen som mellomliggende instans og de operative tjenestestedene, slik som hjemmetjeneste, barnehager og barnevern. Partsamarbeidet bidrar til at dette systemet likevel fungerer smidig og fleksibelt.

Monclair gir følgende eksempel:

Brukervalg

– Politikernes beslutning om fritt brukervalg var ikke spesielt populær alle steder. Men når den først var tatt, gjaldt det å gjøre det beste ut av situasjonen. Sammen gikk vi inn for å beholde flest mulig av brukerne i den nye konkurransesituasjonen. I den partssammensatte arbeidsgruppa satte vi fokus på tjenestekvalitet og arbeidsmiljø, og gjennom bred medvirkning fra medarbeiderne gikk vi til oppgaven med liv og lyst. Resultatet er svært godt. Bydelen er den desidert mest foretrukne leverandøren av hjemmetjenester. Engasjementet rundt eget arbeidsmiljø er stort og sykefraværet i hjemmetjenesten er lavt og betydelig lavere enn tilsvarende steder.

Ingeborg Wæthing, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, er enig:
– Det ville vært meget vanskelig å få til dette uten et godt partssamarbeid. I trekantene jobbes det med å oppnå enighet om felles mål og tiltak, beslutninger derfra virker derfor samlende.

Uenighet og enighet

Begge gir uttrykk for at de som parter ikke alltid er enige.
– Om vi ikke var uenige hadde vi ikke gjort jobben vår, som bydelsdirektøren bruker å si, sier Wæthing. Poenget er at vi anerkjenner at vi av og til har ulike syn og ulike interesser.

Det tar de hverandre i hånden på.

Les mer om partssamarbeidet på Grünerløkka ved å følge lenken i menyen til høyre.