Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bodø kommune satser friskt på å bli en helsefremmende og langtidsfrisk organisasjon. Andelen langtidsfriske måles og er et utrykk for hvordan organisasjonen fungerer og hvordan de ansatte har det på jobben.

Andelen langtidsfriske måles etter hvor mange som har vært ansatt i minst tre år uten sykefraværsdager de siste to årene.

– Dersom andelen langtidsfriske er over 20 prosent er det bra, går den under 15 er det et dårlig tegn. Hunstad Øst barnehage er en langtidsfrisk barnehage med 36 prosent langtidsfriske. Arbeidet der viser at dette er en riktig vei å gå, sier Ragnhild Skålbones. Hun er leder av Bedriftshelsetjenesten i kommunen og en av motorene bak langtidsfrisktenkningen.

Langsiktig helseperspektiv

Hun peker på sammenhengen mellom kvalitet, helse og effektivitet.

– Disse tre faktorene henger nøye sammen og påvirker hverandre gjensidig. Et godt eksempel er turnus i pleie- og omsorgstjenesten. Fokus på kvalitet innebærer at det er brukernes behov som styrer når personalet er på vakt. Tenker vi på medarbeidernes helse, tar vi hensyn til god balanse mellom arbeid og fritid samt kunnskap om hva som er den beste turnusen ut fra helseperspektivet, sier Skålbones.

Hun mener at kommunen må bruke ressursene godt og effektivt slik at de rekker langt. Men ensidig fokus på effektivitet kan være negativt for helsa og kvaliteten. På sikt kan det slå tilbake dersom sykefraværet øker.

– Når turnus skal planlegges må alle tre faktorene vektlegges; kvalitet, god ressursutnyttelse og et langsiktig helseperspektiv, sier hun.

Lokale IA-avtaler

Kommunen har de siste årene utmerket seg med lavt sykefravær. Selv kommunal- og regionminister Magnhild Meltveit Kleppa har vært på visitt og mener at andre kommuner har mye å lære av Bodø. Det lave fraværet kan henge sammen med tidlig start på sykefraværsarbeidet. Skålbones løfter også fram lokale IA-avtaler som et godt grep.

– Vi opplevde at IA-arbeidet var en positiv videreføring av det vi hadde holdt på med i flere år. Hos oss ble det inngått en overordnet IA-avtale med rådmannen og lokale avtaler med hver virksomhetsleder. Det sikret både forankring og eierskap og ga de lokale lederne ekstra motivasjon til å følge opp, sier Skålbones. Hun mener mye av suksessen ligger her.