Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Østfold har forskere og representanter for NHO, LO og NAV engasjert seg sterkt i IA-arbeidet og med ambisjon om å gjøre området til en foregangsregion i arbeidet. Under betegnelsen SABIA – Sammen bedre på IA- har dette firkløveret lykkes med å skape entusiasme og svært gode resultater i et nettverk av 11 bedrifter.

Rullering en god løsning

En av bedriftene i nettverket er TrioVing i Moss. Ved å innføre rotasjon i produksjonen har de redusert ensidige belastninger og samtidig gitt seg selv en vitamininnsprøyting med trivsel og godt arbeidsmiljø som resultat. I alle år har de ansatte hatt faste plasser, slik at omleggingen har vært en stor oppgave og det har de lykkes med.

Viktige roller for mange parter

–Vi har jobbet tett sammen med Trond Langvik, en av forskerne i SABIA, og han har hjulpet oss mye, sier HMS-sjef Kjersti Larsen i TrioVing. Først og fremst har han hjulpet til med å strukturere prosjektet vårt, satt start og sluttpunkt og med milepæler imellom. Uten dette hadde det blitt vanskelig å holde trykket oppe. – Det er riktig at jeg har bidratt som dialogpartner, men en nøkkelbrikke for at prosjektet ble vellykket, er jeg ikke, sier Langvik. Han vil heller rose bedriften. – I denne sammenheng er gruppeleders lederegenskaper og hennes tillit blant ansatte en suksessfaktor. Og i tillegg, at gruppeleder fikk mulighet til å gjøre det på sin måte, er langt viktigere, sier han.

Erfaringssamling gir inspirasjon

Trioving deltar i erfaringssamling i Sarpsborg, sammen med andre bedrifter i nettverket. Dette gjør de for å lære og få inspirasjon og overskudd til det videre arbeidet i egen bedrift. Blant deltakerne er også Gry Ryden fra Askim kommune, eiendom og internservice. Gry Ryden forteller at sykefraværet blant de 85 ansatte har sunket fra nesten 20% for seks år siden og ned til 5,5% i dag. Prosenten er likevel ikke det viktigste, sier hun. Det viktigste er at de ansatte på denne tiden, har klart å skape samhold, trivsel og kjenne stolthet over arbeidsplassen. For dette arbeidet har hun og medarbeiderne mottatt både arbeidsmiljøprisen fra Askim kommune og IA-prisen for 2009.                   (Lenke til artikkel i smaalene.no finner du til høyre)

Gunnar Vold Hansen og Petter André Arvesen fra Høgskolen i Østfold har evaluert prosjektet og beskriver utviklingen fra et forskerperspektiv. Evalueringen viser at en sentral suksessfaktor i prosjektet har vært at virksomheten har lagt vekt på å tilpasse arbeidet til de ansatte og ikke omvendt. Dette har man oppnådd gjennom blant annet etablering av delvis selvstyrte team, individuell tilrettelegging og styrking av det sosiale miljøet. Dette er erfaringer som forskerne mener også kan overføres til andre virksomheter og i løpet av 2010 skal det derfor legges vekt på å formidle disse erfaringene.                                                                                                                                                                                  (Lenke til rapporten «Tiltak for å redusere sykefravær: Eiendom & Intern Service - Askim kommune» finner du til høyre).

Prosjektet fortsetter

Sammen bedre på IA har ennå ett år igjen av prosjektperioden. I løpet av denne tiden skal forskerne fortsatt jobbe tett sammen med disse to og de andre bedriftene i prosjektet. Blant annet skal de etablere en jobb-bank i nettverket. Gjennom en jobb-bank håper de å bedre mulighetene for ansatte til å bli værende i arbeidslivet, men ikke nødvendigvis i samme bedrift.