Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ordene tilrettelegging og trivsel er ikke lenger fremmedord hos Rentex i Harstad. Rengjøringsbedriften hadde i 2008 et sykefravær på over 21 %. Fire år senere kunne de registrere et fravær på 5,2 %. IA-avtale og kontakt med NAV Arbeidslivssenter har vært nøkkelen til suksess.

− Nå har vi gjort det mange ganger, og det er nå et slit, men vi får det til!

Avdelingsleder Ann-Tove Karlsen lar blikket sveipe og smiler bredt og avvæpnende. Ved siden av henne nikker kollega Sissel Lillegård Breimo samtykkende. Sammen har de ansvar for omtrent 40 renholdere som har fått et nytt forhold til ordet "tilrettelegging" - og til bokstavene "I" og "A".   

IA-avtalen hevet bevisstheten og økte lønnsomheten

Rentex skrev IA-avtale i mars 2009. Omtrent samtidig startet de opp et prosjekt for å få ned sykefraværet, i nært samarbeid med IA-rådgiver Sara Lind. Nye ideer, konstruktive møter og tett dialog plantet frøene som etter hvert blomstret uhemmet og vasket bort fraværet i bedriften. Daglig leder Arne Karlsen utdyper:

− IA-avtalen hjalp oss med å bli bevisst de ansattes trivsel på en helt ny måte. Nå vet vi at alle vil bli brydd seg om, sier han, og understreker at nettopp dette har direkte innvirkning på bedriftens lønnsomhet.

− Dessuten har kontakten med Sara vært en nøkkel for å få inn nye rutiner og opprettholde oppmerksomheten på våre ansattes trivsel og helse, og på potensiell hjelp fra NAV, fortsetter han.

Tilrettelegging ble avgjørende

Kommunikasjonen mellom ledere og medarbeidere forløper nå på en helt ny måte. Fra "å stikke innom" med en sykemelding, går nå ansatte som opplever utfordringer i arbeidshverdagen først til sine ledere for å drøfte situasjonen.  

− Det har blitt mye lettere å snakke om ting i forkant. På den måten tar vi sammen rede på hva vi kan gjøre. Det har hendt at jeg har blitt med både til kiropraktor og fysioterapeut for å hjelpe medarbeidere, sier Breimo.

− Det har vært en liten revolusjon som både vi og de ansatte har forstått kraften i.

− Også har vi sett verdien av gradert sykemelding, skyter Ann-Tove inn, og fortsetter:

− Over tid har vi merket at de ansatte har fått mer tillit til oss. De vet at vi er en sånn IA-bedrift og at det finnes mange muligheter for å kunne forbli i jobben, til tross for ulike plager. Derfor tør de å banke på døra vår når det er noe.

Gode resultater og forsterket omdømme

IA-rådgiver Sara Lind smiler stolt fra den andre siden av bordet.

− Rentex er en bedrift det er gøy å jobbe med. Her har de både jobbet iherdig, etablert rutiner, økt sin bevissthet rundt arbeidsmiljøet og fått resultater!

– Også har de jo så godt humør, forsetter hun gledesstrålende og drar med de andre i en kollektiv latterbris som effektivt motvirker de polare lavtrykkene utenfor vinduene.   

Administrativ leder og personalansvarlig Knut Karlsen griper ordet når latteren stilner:

− Det er også helt tydelig på "turnoveren" at folk trives. Siden vi ble en IA-bedrift har antall lønnsoppgaver blitt halvert. I tillegg har vi nærmest daglig henvendelser fra folk som vil jobbe her. Det taler jo sitt tydelige språk, avslutter han tilfreds.   

Rentex Harstad

Rentex i Harstad har ca. 50 ansatte og tilbyr rengjøringstjenester i Harstad og omegn. Bedriften har medarbeidere fra 14 nasjoner, og har fire underselskaper i Troms og Nordland. Rentex sitt slagord er "Ren trivsel". Tilretteleggingstilskuddet fra NAV er flittig brukt hos Rentex Harstad. Rentex har etter toppmålingen på 5,2 % opplevd en økning i sykefraværet. Dette skyldes et par langtidssykemeldinger og at bedriften har vært igjennom en omfattende omstillingsprosess. Korttidsfraværet er likevel stabilt lavt og bedriften har kontinuerlig oppmerksomhet på arbeidsmiljø og tilrettelegging. De er også i ferd med å etablere en gravidepolitikk i samarbeid med sin bedriftshelsetjeneste.