Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging for sykmeldte kan gi skjeve arbeidsfordelinger. Birkenes sykehjem laget derfor egne kjøreregler slik at tilrettelegging ikke skal gå ut over friske medarbeidere.

– Jeg fikk følelsen av at noen sykmeldte forventet å få det akkurat som de ønsket seg fordi vi er en IA-bedrift og er pliktige til å tilrettelegge etter arbeidsmiljøloven. Men blant kollegene ble praksisen opplevd som urettferdig, forteller sykehjemsleder Liv Heidi Eines.

– Tilrettelegging må handle om samsvar mellom hensikt og middel, sier hun.

– Den må ikke være så god for de sykemeldte at det går ut over de friske. Derfor valgte vi å ta tak i dette for å sikre oss flest mulig langtidsfriske medarbeidere, forteller hun.

Nyttige innspill

Sammen med tillitsvalgt, verneombud og personalsjef fikk Eines belyst situasjonen og laget ny rutine for tilrettelagt turnus.

– Det er viktig for oss å belyse problemstillingen fra ulike sider, derfor var sammensetningen av arbeidsgruppen ikke tilfeldig, sier hun.

Generell rutine  

Rutinen inneholdt blant annet mål, verdigrunnlag og prinsipper ved tilrettelagt turnus. I tillegg definerte arbeidsgruppen hvor mye tilrettelegging som er mulig ved sykehjemmet.

Eines forteller at Arbeidstilsynet bidro mye rundt utformingen av rutinene.

– Vi fikk veldig gode innspill fra dem gjennom deltakelsen i 3-2-1-prosjektet. Dette gjaldt ikke minst de helsemessige sidene ved turnusordningen, som antall vakter etter hverandre, kombinasjon sein/tidlig vakt, tilrettelegging for gravide, hvor mange vi kan tilrettelegge for på én gang og så videre.

Rutinen gir flere fordeler

Rutinen ga oppmerksomhet på problemstillingen i hele sykehjemmet. Samtidig ga den klare rammer som alle kan forholde seg til fremover. Den bidrar dermed til et felles og realistisk bilde av hva som er mulig å gjøre, og rett å gjøre, i forbindelse med tilrettelegging.

– Tilrettelegginger skjer ikke lenger bare ut fra sykmeldtes ønsker og behov, men også ut fra hva som er helsefremmende for de andre og for sykehjemmet som helhet, sier Eines.

Hun forteller at rutinen blir presentert i begynnelsen av hver oppfølgingsprosess med den sykmeldte. Da får medarbeideren vite hvilke forventinger hun eller han kan ha med tanke på tilrettelegging og hvilke forventinger sykehjemmet har til arbeidsevne.

– Jeg tror den tydeligheten de nye rammene gir er helsefremmende for den sykmeldte, sier Eines.