Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Drammen kommune ønsker å bli en helsefremmende arbeidsplass og har gjennomført et prosjekt med bevisstgjøringsprosesser i fire av sine virksomheter. – Målet var å sette fokus på hva som fremmer trivsel og overskudd blant de ansatte og samtidig heve kvaliteten på tjenestene, forklarer HMS-rådgiver Cathrine Simonsen.

Kommunen har lagt stor vekt på å forankre arbeidet på alle nivå i organisasjonen.
– Helsefremmende arbeid er nå et av satsningsområdene i arbeidsgiverpolitikken for perioden 2010–2014. Våren 2010 startet prosesser med fokus på å styrke helse, trivsel og overskudd i ni nye enheter, forteller Simonsen.

Bevisstgjøring

Alle ansatte i de fire pilotvirksomhetene ble involvert i en refleksjonsprosess rundt hva helse er og hvordan deres egen arbeidsplass kan fremme helse. Tanken er at dette skal bidra til økt bevissthet og endring både i holdning og handling.

Engasjement og eierskap

Ideen er at den enkelte skal ta mer ansvar for egen helse ved å bidra i utformingen av en mer helsefremmende arbeidsplass. Refleksjonsprosessene må baseres på involvering og frivillighet, slik at de ansatte føler engasjement og eierskap.
– Det er viktig at hver enkelt enhet får bestemme om de ønsker å være med, understreker hovedverneombud John Ole Olsen.

Integrert tilnærming

De ansatte må føle at de har innflytelse på egen arbeidsplass. Dette vil kommunen sikre gjennom å integrere det helsefremmende perspektivet i sine styringsverktøy og plan- og beslutningsprosesser. Helsefremmende arbeidsplasser handler altså om å integrere holdninger og tilnærminger i organisasjonen, og må ses i sammenheng med HMS- og IA-arbeidet.
– Målet er at prosjektet skal gå over til å bli en naturlig del av den daglige driften, sier HR-rådgiver Magne Pedersen.

Hver sin prosess

– Man kan ikke fortelle ovenfra hva helse og helsefremmende arbeid er. Det viktige i starten er å sette fokus og få de ansatte selv til å vise engasjement og drive arbeidet videre, understreker Simonsen.
De ulike virksomhetene fikk derfor frie tøyler i gjennomføringen av egen prosess, noe som førte til ulike løp: Sterkere samhold, bedre organisering og tydeligere verdier.

Les om de spennende prosessene i artikkelen "Hva er helse for oss?" i menyen til høyre.

Tips fra prosjektledelsen

  • Etablering av en plangruppe i den enkelte virksomhet anbefales. Leder og representanter for de ansatte må være med, bruk gjerne noe etablert. Plangruppa får hovedansvar for å koordinere prosessen.
  • Plangruppa, evt. med bistand fra HR, bør avklare rammer og roller, sette overordnede mål og lage framdriftsplan.
  • Kartlegg nåsituasjonen.
  • HR-seksjonen kan bistå med ”rigging” av prosjektene ute i virksomhetene, hjelpe til med prosessledelse om ønskelig og bistå med tilpasset opplæring ved behov, gjerne et helt år.
  • Inviter de ansatte til samling. Alle bør være med! HR-seksjonen kan starte samlingen med å gi noen innspill/opplæring på ulike helseforståelser og hva helsefremmende arbeid kan være.
  • Det finnes mange metoder som kan brukes til å involvere de ansatte, for eksempel LØFT, rollespill, refleksjonsgruppe eller dialogkonferanse. Uansett metode, er målet at alle reflekterer sammen over hva de legger i begrepet helse og hva som kan bidra til å vedlikeholde og styrke faktorer av betydning for helse.
  • Prøv i størst mulig grad å bruke allerede eksisterende samlinger, slik som personalmøter.
  • Prosessen må tilpasses den enkelte virksomhet, man kan ikke lage en mal som passer alle!