Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å bidra til at arbeidssøkere skal få prøvd ut sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidslivet tar Statsbygg imot arbeidssøkere i praksisplasser.

En praksisplass varer fra tre til seks måneder og kan føre til fast ansettelse dersom kompetansen passer.
 
Britt Øye (foto) er nokså nytilsatt vaktmester. Hun begynte på praksisplass i Statsbygg, rekruttert som arbeidssøker gjennom NAV. Hun har tidligere hatt mange småjobber og har gått vaktmesterskole gjennom tidligere Aetat. Øye hadde praksisplass i tre måneder før hun gikk inn i et ordinært vikariat og deretter fast ansettelse som vaktmester.
 
– Tre måneder er nok tid i en praksisplass. Da har du vist om du duger og arbeidsgiveren bør ha hatt nok tid til å vurdere om du er egnet i jobben. Jeg ble svært godt mottatt her og opplever at Statsbygg er usedvanlig inkluderende arbeidsplass, sier hun.

Samarbeid med vernetjenesten

I Statsbygg er IA-arbeidet organisert gjennom vernetjenesten, i Hovedarbeidsmiljøutvalget, HAMU og i lokale arbeidsmiljøutvalg, AMU. Det gjør at IA-arbeidet er godt forankret i organisasjonen, godt synlig, folk har eierskap til arbeidet, planene og oppfølgingsrutinene.

– IA er sak på alle HAMU- og AMU-møter, vi har til enhver tid full oversikt, sier Tove Arnesen, hovedverneombud, og Bjørn Sveberg, leder av AMU. Begge er gode ambassadører for IA-arbeidet. Tove Arnesen deltar på lederopplæringen og følger med hvordan IA-arbeidet utvikler seg gjennom vernerundene, både når det gjelder tilrettelegging av arbeidet og på holdningssiden.

– Det gjelder å ikke slippe de andre delmålene, min erfaring er at IA-arbeidet må holdes varmt hele tiden, sier Arnesen, og forteller at målene fram mot 2009 er at sykefraværet ikke skal overstige 5,1 prosent og at pensjoneringsalderen skal opprettholdes på 65,5 år.

Utfordringer

– Skal vi nå målene gjelder det å ikke hvile på sine laurbær, sier Liv Berg. – Arbeidet med opplæring av ledere må fortsette, holdningsskapende arbeid og forankring i toppledelsen likeså. Rekrutteringsmateriell må oppdateres og intranettet vårt kan spille en større rolle enn i dag. Vi har nylig fått på luften et e-læringsprogram i IA-arbeid og det kan videreutvikles. Det gode samarbeidet med vernetjenesten og tillitsvalgte må vedlikeholdes, og det samme må samarbeidet med NAV.

I disse dager utvider Statsbygg samarbeidet med NAV for å invitere langtidsledige som oppfyller kompetansekravene, men som ikke er søkere, til intervju.

– Det er et pilotprosjekt hvor vi prøver å komme i kontakt med folk som har gitt opp å søke arbeid, men som har den kompetansen vi trenger, sier Berg.