Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Harstad kommune er ansatte friskere enn noen gang og de gravide viser vei. – God tilrettelegging for gravide har gitt oss mye, både i tjenestene og i arbeidsmiljøet, sier Jørunn Pedersen og Max Jenssen ved personal- og organisasjonsenheten.

–Tidligere ble vi satt sjakk matt når legene sykmeldte. Nå er gravide med og bestemmer sin egen tilrettelegging og de fleste står i jobb mesteparten av svangerskapet, forteller personalrådgiver Jørunn Pedersen.

Faste rammer gir rom for kreativitet

En av grunnene til at sykefraværet blant gravide har gått ned er at ledere og ansatte er blitt flinkere til å se muligheter.
– Kommuner er i stor grad regelstyrte, derfor trives ofte ansatte  best når det er orden rundt dem, forteller personalsjef Max Jenssen. Da evner de også å se muligheter og til og med være kreative.

– Da vi skulle undersøke mulighetene for å redusere sykefraværet blant gravide, var det derfor viktig å etablere noen faste rammer. Første skritt var å forankre verdien av tilrettelegging for gravide i kommunens øverste ledelse. Der fikk oppgaven prioritet. Dette var noe de ville og gikk inn for. Denne forankringen merkes hele tiden og er spesielt viktig for resultatet, sier Jørunn Pedersen.

Tiltaket ble utformet som et prosjekt og godkjent i administrasjonsutvalget med helhjertet støtte fra de tillitsvalgte. I dag inngår ”gravideprosjektet” i den ordinære driften.

Enkle tiltak best

Tilrettelegging er mest effektiv når den skjer i tilknytning til medarbeiderens hovedoppgaver, mener Pedersen.
– Dette er fagpersoner og de mister ikke interessen for faget, selv om de blir gravide. Det er her de føler at de får brukt seg selv mest.

– Omplasseringer kan medføre at man tilrettelegger seg bort fra det som er spennende i yrket. Derfor anbefaler vi sjelden dette, også fordi det å tilpasse seg nye områder og kollegaer gjerne medfører ekstra stress, forteller jordmor Kathrine Kanebog Thorsen.

Jordmorens rolle

Pr. i dag har kommunen 25 gravide og både Jenssen og Pedersen berømmer innsatsen fra jordmor Kathrine Kanebog Thorsen i Sør-Troms HMS-tjeneste.

– Uten jordmor hadde vi ikke kommet så langt. Hun har hjulpet oss å fremme verdien og nødvendigheten av tilrettelegging for gravide og finne gode, praktiske løsninger for den enkelte. Dette har gitt trygghet, ikke minst for de gravide, sierJørunn Pedersen og Max Jenssen.

Etablering av gravideprosjektet i Harstad

  • Startet med å etablere gravidepolitikk forankret hos rådmannen.
  • Snakket med alle lederne, som formidler tydelig at gravide ansatte er ønsket på jobb.
  • Utarbeidet retningslinjer.
  • Informasjon direkte til alle ansatte og på intranett.
  • Trekantsamtaler med jordmor som fast tilbud.
  • Tilretteleggingstilskudd fra NAV har bidratt til det gode resultatet.