Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Vi tar små skritt framover hver dag og er på rett vei, sier Tone Bente Solberg. Hun er IA-koordinator og bindeleddet til den eksterne bedriftshelsetjenesten.

Borregaard fabrikker har vært IA-virksomhet siden 2002 og rutinene er på plass. Sykmeldte skal følges tett opp av nærmeste leder. Oppfølgingsplan og IA-samtale skal skje etter ti dagers fravær.  Fokuset er på rask avklaring og tilrettelegging.

Fokus på lederstøtte

I 2008 var det totale sykefraværet nede i 5,9 prosent. Siden jul har korttidsfraværet økt.

– Nå jobber vi for fullt med lederstøtte. Lederne må tørre å utfordre restarbeidsevnen til ansatte. Det gjelder å se muligheter og lete etter løsninger. Ledelse er å SE sine ansatte, la folk vite at de er viktige på jobben og at vi savner dem som er borte, mener Solberg. Og legger til at tilrettelegging og alternativt arbeid ved sykdom er alfa og omega. Å etablere lokale jobbanker med lette arbeidsoppgaver diskuteres i personalledelsen.

Fredagsmøtet – et effektivt IA-redskap

Én time hver fredag møtes produksjonssjefer, tillitsvalgte, verneombud og IA-koordinator. Utviklingen i sykefraværet, årsakssammenhenger og felles IA-strategi står på dagsorden, men også enkeltsaker som krever løsninger på tvers av avdelinger og fabrikker, tas opp. Det kan være en ansatt som må vente i seks uker på en MR-undersøkelse i offentlig regi, og som søker om støtte til privat undersøkelse for å komme raskere i gang med utredning. Eller en operatør på krykker som i en periode trenger vikar som sidemann til rundene i fabrikken. Ordningene ”Raskere tilbake”, ”Kjøp av helsetjenester” og ”Fritt sykehusvalg” er i bruk.

– Poenget er å bidra til at ansatte kommer raskere tilbake etter sykdom, sier Solberg.