Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I ett år har ni seniorer i Bergen kommune hatt fri fra sin ordinære jobb for å arbeide med fritidsinteressene sine. De har vært med i Bonustidsprosjektet, hvor man i stedet for å ta ut AFP får bruke 20 prosent av arbeidsuken til å jobbe med noe man brenner for – dersom det kan brukes i kommunens tjenester.

I disse dager søker Bergen kommune etter ytterligere 20 deltakere, for prosjektet har vært svært vellykket og blir ført videre. Bonusarbeid skaper energi og bidrar til at den enkelte utsetter å ta ut AFP.

– De fleste som nærmer seg pensjonsalderen snakker mye om alt det morsomme de skal gjøre når de går av. Kanskje noen vil stå lenger i arbeid om de får gjort det de har lyst til én dag i uken, tenkte vi, forteller Inger Raddum, rådgiver i kommunen, snart senior og initiativtaker til prosjektet.

Deltakerne i fjor var blant annet kokk, ingeniør, lærer, inspektør og sjåfør. I bonustiden har de varierte oppgaver, blant annet skriving av lokalhistorie, arbeid med flyktninger, aktivisering av eldre demente, arbeid i arkiv og ledelse av vise- og lyrikkgruppe. Noen har bonustid med andre oppgaver på eget arbeidssted, mens andre bruker bonustiden på andre arbeidssted. Alt sammen er nyttig arbeid i kommunen, og alle fortsetter ett år til.

Må skape verdier

Inger Raddum har holdt kontakt med både deltakerne, lederne deres og bonusarbeidsstedene og arrangert tre samlinger med informasjons- og erfaringsutveksling gjennom året. Hun mener samlingene var viktige både for å skape samhørighet mellom alle deltakerne i prosjektet og for å ha en felles forståelse for bonustid.

Bonusstedene får tilført en ekstra gratis ressurs og de får anledning til å utføre oppgaver utover vanlig drift. Dette nyter brukerne av de kommunale tjenestene godt av. Samtidig krever bonustid tilrettelegging og fleksibilitet fra bonusstedets side.

– Derfor er det nødvendig at deltakerne skaper verdi på bonusstedet, ellers blir det bare en belastning. Bonusstedene evaluerte ordningen utelukkende positivt, sier Raddum.

Arbeidsstedene til seniorene var ikke fullt så positive. De får dekket de ansattes lønn for å ta inn vikar. Noen har hatt problemer med å skaffe vikar, andre steder har det løst seg til alles beste ved at deltidsansatte fikk anledning til å gå i full stilling.

Et kjærkomment brekk

Å gjøre det du liker skaper energi og trivsel og gir et kjærkomment avbrekk i arbeidsuken.

Det har Berit Berntsen og Margun Eide erfart. Berit Berntsen er barne- og ungdomsarbeider på Holen barneskole. Hun bruker bonustiden til å sortere arkivet til Holen skole og skrive skolens historie. Skolen fyller 90 år i 2010 og målet er å ikke gå av før det!

Margun Eide er kokk ved Hålandsdalen leirskole. Hun tar imot elever på eget bygdetun og skriver lokalhistorie i bonustiden.

– Med bonustid signaliserer kommunen at den ser de enkeltes ressurser. Jeg håper at dette bidrar til å åpne opp for at det er greit å flytte på seg og velge andre oppgaver mot slutten av arbeidskarrieren uten å bli sett på som et problem, sier Reidun Eggesbø fra NAV Arbeidslivssenter Hordaland. Hun sitter i en ressursgruppe og har fulgt prosjektet dette året. – Bonustid er nå en del av kommunens vedtatte seniorpakke. Folk over 60 år får i stigende grad ulike livssituasjoner og det er viktig at vi har et bredt utvalg i tilbudene våre. Det handler om god personalpolitikk, slår Raddum fast.

Betingelser:

  • Du må ha rett til AFP
  • Skriftlig søknad
  • Søknaden må undertegnes av leder
  • Du får vanlig lønn i bonustiden
  • Arbeidsstedet får dekket vikarutgifter i bonustiden