Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med klok ressursbruk og god medvirkning fra de ansatte har Åssiden skole i Drammen blitt en effektiv og fleksibel arbeidsplass hvor lærerne har tid til de meningsfulle oppgavene. Slikt blir det godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær av.

– På Åssiden skole er vi opptatt av å bruke ressursene våre på en god måte, sier Lillann Fanuelsen, rektor og virksomhetsleder. Et meget bevisst forhold til organisering setter sitt preg på skolen.

Tett på

– Det er viktig å ha antennene ute blant de ansatte, slik at vi hele tiden vet hva som rører seg, sier Fanuelsen. – Derfor har vi i ledelsen møte hver 14.dag med lærerne fra hvert elevtrinn. Vi kaller dette møtet ”Kontaktkvarteret”. Det har ingen fast agenda, vi snakker om de behovene som til enhver tid er sentrale.

Nye lærere

Nye ansatte ved Åssiden skole får også tett oppfølging. Hver nye lærer går gjennom et omfattende ettårig introduksjonsprogram som bl.a. inneholder en fadderordning og faste møter mellom nyansatte og ledelsen. De nyansatte har også en representant i HMS-gruppa.

Fleksibel og strategisk organisering

Skolen er organisert i team som har ansvaret for hvert sitt trinn. Teamene settes sammen hvert år basert på trinnets unike utfordringer, men er fleksible og kan endres i løpet av året. Denne organiseringen skal bidra til at ressursene settes inn på riktig sted.

–Teamene har stort handlingsrom og hjelper hverandre hvis det er nødvendig. Vi har dessuten et team med ”flytende” ressurser som kan gå inn der det trengs, forteller Fanuelsen.

To ganger i året har lederne møter med teamene hvor det legges detaljerte strategiplaner for semesteret.

–Dette hjelper oss med å prioritere tiltak og spisse innsatsen vår, forklarer Fanuelsen.

Spisskompetanse

På Åssiden skole spisser de også kompetansen. Det er lagt opp til en høy grad av medvirkning i organiseringen av arbeidet. Slik får lærerne jobbe mye med det de er gode til og ønsker å bli bedre på. Også lederne skal ha høy kompetanse og går Drammen kommunes lederskole.

Oppsummering: Klok ressursbruk

Når ledelsen skal forklare det gode arbeidsmiljøet ved skolen, er det denne kloke ressursbruken og organiseringen som trekkes frem. Problemer oppdages og løses raskt. Strategiplanen og den fleksible organiseringen sørger for forutsigbarhet, trygghet og meningsfull tidsbruk. Både nye og erfarne lærere får tett oppfølging, og de får utvikle seg og gjøre det de er gode på. Dette er god grobunn for trivsel, og da er det kanskje ikke så rart at Åssiden skole har et ”vanvittig bra arbeidsmiljø”, slik en ansatt en gang uttrykte det.