Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hanna Aaberg, HMS-ansvarlig i Norsk Medisinaldepot AS (NMD), er klar på hvordan konsernet skal videreføre sitt IA-arbeid. – Uten kontinuerlig trykk på IA kommer vi ingen vei, sier hun. Vår nye konsernstrategi for IA forteller tydelig at IA-resultatene er og blir et lederansvar.

Ingen skal stå alene

Men for at lederne skal kunne gjøre en god jobb i en travel hverdag, må de få den støtten de trenger. Ingen leder skal føle at hun står alene. Medisinen vi bruker er kommunikasjon. - Erfaringene fra IA-arbeidet så langt, var at vi gjorde mye riktig, men vi undervurderte kommunikasjonsbehovet. Derfor satser vi nå både på elektronisk informasjon gjennom intranettet og direkte kommunikasjon gjennom en intern IA-ressurs, altså meg, smiler HMS-ansvarlige.

Satser på intranettet

Gjennom intranettet får både medarbeidere og ledere den informasjonen de trenger. Innholdet er tilpasset de to målgruppene. I disse dager lanseres også et nytt webbasert kvalitetssystem som beskriver alle rutiner og prosedyrer apotekene skal følge.– Her har IA-området sin naturlige plass. IA-rutinene er like viktige som noen annen rutine apotekene må følge, sier Hanna. I tillegg vurderer vi å utvikle et e-læringsprogram for å styrke IA-opplæringen ytterligere.

Støttespiller og sparring partner

Men nettbasert informasjon løser ikke alt. Lederne trenger også noen å snakke med. - Jeg er støttespiller for alle ledere som har et IA/HMS- problem. Stort eller lite, de kan når som helst ringe. Ofte reiser jeg ut og bistår leder og medarbeider på stedet, sier Hanna. – Men jeg er veldig bevisst på at det er lederen som har ansvaret. Min rolle er å overføre kunnskap og være sparring partner og idébank.

Vil gjerne bli arbeidsledig

- Målet mitt er å bli arbeidsledig, i hvert fall på brannslokkings-området, ler Hanna. Da jeg begynte som HMS-ansvarlig for 4 år siden, ble det mye brannslukking. Det er naturlig i startfasen, men nå er mange ledere blitt gode på IA. Rutinene fungerer og vi bruker store ressurser på ledertrening. Vårt opplæringsprinsipp er ”Hjelp til selvhjelp”. Etter hvert får vi nå anledning til å bruke mer tid på forebygging og arbeidsmiljøutvikling.

Gravid og på jobb

I den nye IA-planen ligger sykefraværsmålet på dagens nivå, eller lavere. – Seks prosent er rimelig i vår bransje, sier Hanna. Arbeidet på apotekene gir stor belastning på kroppen og kundebetjening er krevende. Dette er kvinnearbeidsplasser med svært mange ansatte i fertil alder. Derfor har vi også en del svangerskapsrelatert fravær. Bedriften har merket seg de positive resultatene fra sykehussektorens arbeid med gravide og vurderer nå å engasjere en bedriftshelsetjeneste med jordmor-kompetanse.

Utvikler seniorpolitikk

NMD utvikler i disse dager en seniorpolitisk plattform. Lederne skal få en verktøykasse av virkemidler som de kan ta i bruk for å få medarbeiderne til å stå lenger i jobb. Ingen av insentivene skal være av økonomisk art. NMD er også positiv til inkluderende rekruttering og synes både IA-plasser og tidsubegrenset lønnstilskudd er interessante virkemidler.