Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IT-konsulentfirmaet Webstep vant prisen for beste arbeidsplass i Norge i en konkurranse arrangert av Great Place to Work. De kom på andreplass i Europa i sin klasse. God rekruttering og en annerledes lederrolle er nøkkelen til suksessen.

Alle har sine tanker om hva en god arbeidsplass skal være. Men et stille lokale som nesten er tomt for folk er kanskje ikke det man først og fremst ser for seg.

 Ja det er litt stille her, smiler konsernsjef Kjetil Bakke Eriksen til en litt overrasket journalist fra Idébanken

Det skal være enkelt

 Som konsulenter jobber vi jo stort sett ute hos kundene. Hele kulturen er bygget på at folk er ute, forklarer konsernsjefen.

Og med kultur viser Eriksen til filosofien som har vært med fra selskapet ble etablert i 2000; ”Det skal være enkelt å være ansatt i Webstep, og det skal være enkelt å være kunde”. Denne tanken har sendt selskapet til toppen av pallen over Norges beste arbeidsplasser.

Det er tre ting som har lagt grunnlaget for det gode arbeidsmiljøet: God rekruttering, at det blir brukt tid og ressurser på trivsel og en unik organisering.

En annerledes organisering

Kanskje det mest oppsiktsvekkende ved Webstep er måten de har organisert seg på. Det finnes ingen administrasjonsavdeling.

 Vi har kun to roller, konsulent og selger, forklarer Eriksen.

Dersom du jobber som selger, så er du også leder for en gruppe på ti konsulenter. På den måten blir det korte avstander og god dialog mellom leder/selger, konsulenten og kunden.

 Lederne tar ansvar hele veien, fra ansettelse til innsalg og så oppfølging ute i bedriften, forklarer en fornøyd konsernsjef.

Eriksen mener at man på denne måten får fanget opp ting som kan bli problematiske før det går galt. Det handler om å avstemme forventninger. Selgeren må ha god oversikt over behovet til kunden og evnene til konsulenten. Skjærer det seg faller det bare tilbake på en selv, forteller han.

Minimal administrering

 Vi konsentrerer oss om det vi skal drive med, og setter andre oppgaver til andre. Vi har for eksempel ingen IT-avdeling, men ordner alt gjennom tjenester fra Google, forklarer Eriksen.

Kommunikasjonsdirektør Arnt Aasen forteller at ting som regnskap og rengjøring kjøpes inn. Øvrig administrasjon ordnes via gode plattformer på nett der alle bidrar og har tilgang på informasjon.

Lite administrering ovenfra betyr også at de ansatte har mer frihet til å finne de gode løsningene selv. Men det krever dyktige medarbeidere som trives med selvadministrering.

­­­Flinke folk skal trives

Webstep legger mye vekt på god rekruttering.

 Vi er en kunnskaps- og kompetansebedrift, så vi er klare på at de vi ansetter skal være faglig gode og ha erfaring. De må også like å jobbe ute og være blant folk, sier Aasen.

Ved å ansette dyktige og sosiale medarbeidere får Webstep konsulenter som er høyt kvalifisert. Det setter også krav til bedriften.

 Det er konsulentene det hele handler om. Hvis ikke de trives, forplanter det seg ut til hele bedriften, konstaterer Eriksen.

Aasen legger til;

 Det er konkurranse om å få de beste. Hvis de ansatte ikke trives her, går de til andre bedrifter.

Han lister opp fem ting som bør være på plass for at flinke folk skal trives:

  • Konsulentene må få givende oppdrag de trives med
  • Det må finnes lokale fora der folk kan bli kjent
  • Det må være lagt opp til et godt faglig samarbeid
  • Man trenger gode interne løsninger som gjør det enkelt å dra veksel på hverandre
  • Det bør være tilrettelagt for samhandling og selvadministrering


Et sosialt miljø

Det å være en stor bedrift der de ansatte stort sett jobber ute hos andre, byr på visse utfordringer. Derfor bruker Webstep mange ressurser på å skape samhold blant medarbeiderne. Utenlandsturer, fjellturer og faglige samlinger sørger for et sosialt og faglig spennende arbeidsmiljø.

 Vi bruker mye penger og energi på sosiale arrangementer. Familien skal også være med. Da blir det lettere å få alle med, samtidig som man blir bedre kjent, forteller Eriksen.

Webstep har også gjort et annet grep for å skape et godt arbeidsmiljø i en stor bedrift. De har rett og slett gjort den mindre.

 Selv om vi er et stort konsern med mange ansatte er hver enhet relativt liten og langt på vei selvstyrt. Det skal oppleves som et lite selskap, sier konsernsjefen.

Det gjør det lettere for de ansatte å forholde seg til hverandre. Det støtter også opp under Websteps filosofi om at ting skal være oversiktlig og enkelt. Det er bra for kunder, og ikke minst for de ansatte.

Great Place to Work

  • Great Place to Work samarbeider med over 6000 organisasjoner med over 11 millioner medarbeidere over hele verden om å skape, studere og anerkjenne gode arbeidsplasser.
  • Great Place to Work samarbeider med alle type virksomheter og tilbyr arbeidsmiljøundersøkelser, kulturanalyse, rådgivningstjenester og ledertrening.
  • Great Place to Work lager hvert år nasjonale og regionale lister over de beste arbeidsplassene.
  • Great Place to Work vurderer bedriften etter en medarbeiderundersøkelse og en kulturanalyse. Nøkkelfaktoren i undersøkelsene er graden av tillit i virksomheten.
  • Selskapene konkurrerer i ulike klasser etter antall ansatte.