Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Vågan Kommune i Lofoten har sykefraværet sunket i fem kvartaler på rad. En informasjonskampanje startet av IA-rådgiver Knut Dahlmo og HMS-konsulent Veronica Hansen har mye av æren. Kampanjen informerer den enkelte medarbeider om rettigheter og plikter på arbeidsplassen.

Solskiva i sør har akkurat steget over horisonten og fargelegger Lofotens hovedstad Svolvær gyldengul. Fjellene, hjellene og havet der ute glimter kongelig i lyset. Den sedvanlige lukten av tørka fisk blander seg med frisk sjøluft og renser en hver nasal irrgang. I det Knut Dahlmo og Veronika Hansen ankommer rorbuhotellet Anker brygge, breker sågar Svolværgeita en stum velkomst fra fjellet over oss.

Medarbeiderstøtte

Vågan3
IA-rådgiver Knut Dahlmo er opptatt av å hjelpe medarbeidere til å ta gode valg når de sliter.

Vel innendørs griper IA-rådgiver Dahlmo ordet:

‒ Støtte til ledere er jo en kjent sak. Vi savnet imidlertid støtte til den enkelte medarbeider. Det danner bakteppe for denne kampanjen, sier han og ser på Veronika.

‒ Også har vi i Vågan Kommune ønsket å gjøre noe med kommunikasjonen mellom medarbeider og leder, forteller hun.

Kampanjen har pågått siden høsten 2012. Det har hatt tydelig innvirkning på sykefraværet. Til nå har det vært arrangert omlag 20 informasjonsmøter. De to anslår å ha nådd 80% av de knapt 900 medarbeiderne i Vågan kommune, den nordligste av øyene i Lofoten.

Rettigheter og plikter

‒ Hensikten har vært å skape forutsetninger for tilrettelegging og nærvær på arbeidsplassen. Lederen din er ingen tankeleser. Det gjelder å gi sjefen mulighet til å tilrettelegge. Og da må man snakke sammen, fortsetter Veronika engasjert.

 ‒ Vi har rett til å være hjemme hvis vi er syke, men også plikt til å informere arbeidsgiver om situasjonen. Helst før man går til legen, forsetter Dahlmo.

De understreker at dette naturligvis forutsetter en grunnleggende tillit mellom leder og medarbeider.

Dialogmøte 0

Hansen forteller ivrig om hvor «farlig» det kan være å falle ut av arbeidslivet.

Vågan8
Tanken bak kampanjen er å legge til rette for bedre kommunikasjon mellom medarbeider og leder, forteller HMS-konsulent Veronica Hansen.

‒ En sykmelding skal ikke være overraskende. Som oftest er det bedre å snakke med lederen din i stedet for å gå til legen. Dersom du likevel blir sykmeldt, er fortsatt kontakt med arbeidsgiver av avgjørende betydning. Det er forskningen helt klar på, påstår hun.

Dahlmo nikker og utdyper:

‒ Vi vil gjerne slå et slag for et såkalt "dialogmøte 0". Det oppstår når den enkelte medarbeider forteller leder hvordan han/hun har det, forut for sykmelding. Det er en ønsket åpenhet som gjør tilrettelegging mulig. Hva er egentlig best for meg hvis jeg ikke har det helt topp? Å være hjemme eller å beholde kontakten med arbeidsplassen? spør han retorisk.

Bruken av såkalt avventende sykmelding er økende i Vågan kommune.

Positive til plikter

Kampanjen er populær blant de ansatte. Annelise Rishaug har lang fartstid på Svolvær Omsorgssenter, blant annet som verneombud. Hun forteller at mange har blitt positivt overrasket over hvilke muligheter som finnes.

‒ Folk har satt pris på å få vite om sine plikter. At det var mulig å komme til leder hvis man følte seg litt dårlig, var helt nytt for mange. Rett etter kurset var det flere som gikk til sin leder og fortalte om plager. På den måten ble det tilrettelagt for dem, og de forble på jobb, sier Rishaug.

Hun understreker at omsorgssenteret har jobbet aktivt med sykefravær i flere år, men at nærværskampanjen har gjort flere bevisst på hvilke mulighet som ligger i å være en IA-bedrift. Resultatet er større åpenhet.

‒ Nå er det flere som kommer på jobb selv om man skranter litt, fortsetter hun.

"Lederen din er ingen tankeleser. Det gjelder å gi sjefen mulighet til å tilrettelegge."

Fra kampanje til maraton

Veronica Hansen smiler. For henne og Dahlmo har kampanjen blitt til et maraton.

‒ Det er godt å se at jobben vi gjør har ringvirkninger. Vi vet at dette er en endeløs jobb. Det vil alltid være behov for å informere nye ansatte. Men det er godt å vite at vi bidrar til å ufarliggjøre dialogen mellom leder og medarbeider, sier hun fornøyd og legger til:

‒ For det bidrar til at flere er på jobb, og det er nok det beste for de fleste! 

Les mer