Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Utsira kommune har systematisk arbeid og motivert innsats fra ledelsen skapt et nærvær som til tider har vært på over 98%. Kommunen prioriterer IA-arbeidet og får betalt.

- Resultatet er ingen selvfølge. Vi prioriterer IA-arbeidet fordi vi er overbevist om at dette er helt grunnleggende for å få kvalitativt gode tjenester i kommunen. Gjennom systematisk arbeid har vi klart å skape en arbeidsplass med et høyt nærvær, hvor folk blir sett, trives og tar ansvar, sier Arna Leidland, administrasjonssjef i Utsira kommune.

Selvstendighet og trygghet

I Utsira har ledelsen vektlagt at folk skal ha selvstendige oppgaver som de er ansvarlige for. Administrasjonssjefen er klar og tydelig i sine forventninger om at jobben skal gjøres, og gjøres med kvalitet.

 En god grunnbemanning i skole og pleie- og omsorg bidrar til at ansatte har en opplevelse av å ha nok tid til å få gjort jobben sin på en god måte. Dette forebygger stress. Samtidig har en lagt opp til at ansatte skal ha trygghet for å ta kontakt når de sliter. Kommunen gjør mye for å tilrettelegge for at folk kan være på jobb og ha mulighet til å beholde oversikten i stedet for å være helt borte ved sykdom.

Kompetanseheving og kontinuerlig fokus på IA-arbeidet

Kommunen har årlige opplæringsdager med ledere, tillitsvalgte og verneombud som målgruppe. I tillegg arrangeres det årlige IA-dager for det øvrige personalet.

Administrasjonssjefen har vektlagt gjennomføring av intern kompetanseheving og at kompetansen kommer til Utsira, i stedet for at ansatte reiser enkeltvis på kurs. Dette har gitt en felles kompetanseheving og felles referansegrunnlag og holdninger. HMS-kurs er kjørt internt for alle ledere, verneombud og tillitsvalgte. Administrasjonsleder har alltid vært til stede på opplæringsdagene. Ordføreren har også ofte deltatt.

Kvalitet og involvering

Utsira Kommune har innført LEAN som et kvalitets-, utviklings- og forbedringsverktøy i alle avdelinger, trolig som første norske kommune.

Arna Leidland sier at dette er et verktøy som er valgt med utgangspunkt i at de har satt fokus på kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedring av kommunale tjenester. Det innebærer at alle medarbeidere både må se etter mulige forbedringsområder og i neste omgang gjennomføre forbedringene som teamet er blitt enige om.

Stikkordene er: Medarbeiderinnflytelse, arbeidsglede, flyt, system og kvalitetsstandardisering. Slik er LEAN et verktøy som også styrker partssamarbeidet og involveringen av de ansatte.

Lederverdier i Utsira kommune

  • God kommunikasjon mellom leder og ansatt.
  • Tydelige mål - alle skal vite hvor vi skal hen, folk skal vite hvilken rolle de har og hvor de skal gå når de ønsker å ta opp ting.
  • Det er lov å ha de gode diskusjonene hvor alle bidrar og løfter i flokk. Medvirkning fra de ansatte er en forutsetning.
  • Det skal være kjekt å gå på jobb! Å se den enkelte, ha respekt for hverandre og vise høflighet, å hjelpe hverandre.