Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Som leder må jeg tørre å slippe litt kontroll og ikke vite alt, sier avdelingsleder Wenche Pedersen på Parkgården sykehjem. Sykehjemmet holder fraværet stabilt lavt og har medarbeidere som trives.

Pedersens visjon er at trivsel og motivasjon oppstår når medarbeiderne kjenner ansvar for egen jobb og eierskap til arbeidsplassen. Flere tiltak er iverksatt for å få til dette i praksis.

Stabile fellesskap

Ett grep er at de tre arbeidsgruppene på sykehjemmet har fått fast personale. Ved fravær hentes det inn vikarer i stedet for å sjonglere mellom gruppene.  Resultatet har blitt sammensveisete fellesskap der medarbeiderne er trygge på hverandre.

– Nå har vi bedre oversikt, kjenner hverandre på en ny måte og har større kontroll på egen hverdag.Dermed blir også beboerne tryggere, sier sykepleier Ida Nilsson med et smil.

Myndiggjøring

Frihet i valg av turnus, intern bytting i gruppene og delegering av fagansvar er andre virkemidler for å ansvarliggjøre medarbeiderne. Samtidig oppfordres det til ærlighet.

– Dersom du ikke kan jobbe en dag, er det bedre å si ifra i god tid enn rett før vakta begynner, selv om grunnen er litt rar, sier Pedersen engasjert. – Den ærligheten er med på å myndiggjøre våre ansatte og skape ansvarsfølelse og eierskap, og kan attpåtil forhindre enkelte sykmeldinger. Tillit skapes ved at tillit gis.

Refleksjonstime

I tillegg til personalmøter, avholdes det også en refleksjonstime hver 14. dag. Dette er et åpent forum der ordet er fritt og medarbeiderne i plenum selv får anledning til å drøfte utfordrende problemstillinger, både i forhold til arbeidsmiljø og fag.

– Refleksjonstimen er et flott tiltak der jeg kan ta opp det jeg vil. Jeg kan stille spørsmål og få tips fra andre. Det er veldig lærerikt og hever vår kollektive kompetanse, sier helsefagarbeider Mona S. Eide.

Sykepleier Nilsson samtykker:
– Jeg får anledning til å lufte utfordringer og får støtte i vanskelige situasjoner. I refleksjonstimen er det greit å gi uttrykk for at en ikke mestrer alt alltid. Det er både konstruktivt og forløsende, og styrker oss faglig og miljømessig.

Eierskap og ansvar

Wenche Pedersen er overbevist om at eierskap og ansvar er mulig også i helse- og omsorgssektoren.
– Det er lov å tenke selv og ta selvstendig ansvar for egen jobb, understreker hun. 

Dette følges opp av Nilsson.
– Jeg er med på å skape resultater, og er ikke bare en liten brikke i det store spillet. Det er veldig motiverende.