Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ved utgangen av 2009 var Mesta en av de dårligste i klassen på skaderelatert fravær. Da 2010 var omme hadde de halvert skadefraværet, blant annet takket være en kampanje om HMS.

Mesta har som mål at alle skal komme friske og hele hjem fra jobb hver dag. De høye skadetallene var derfor ikke akseptable, og konsernet bestemte seg for å gjennomføre en kommunikasjonskampanje som skulle forbedre holdningene til HMS (helse, miljø og sikkerhet) i organisasjonen.

Aksept for å si fra

– HMS skal være en del av fagstoltheten i Mesta. Vi måtte vekk fra en usunn kultur der det var ok å ta ”snarveier”. Målet med kampanjen var derfor å påvirke holdningene og å skape aksept for riktig HMS-tenkning. Vi ville vise at det riktige er å si ifra til kolleger og ledere når HMS-hensyn ikke blir ivaretatt, forklarer merkevaresjef Claes Bendiksen, en av dem som har stått bak kampanjen.

Vi bryr oss

Kampanjen fikk slagordet ”Vi bryr oss”. Budskapet var at gale valg tatt av enkeltpersoner får konsekvenser for arbeidskamerater, pårørende og hele bedriften. Alle sitter i samme båt, og derfor skal ansatte i Mesta ha omsorg for hverandre.

– Vi ville unngå at kampanjen ble oppfattet som en hevet pekefinger eller kjeft. I stedet ville vi appellere til de ansattes ansvarsfølelse, sier Bendiksen.

Godt forankra

Initiativet til kampanjen kom fra HMS- og kommunikasjonsavdelingen, men mange deler av organisasjonen var involvert i utarbeidelsen.

– Ledergruppa i konsernet stilte seg bak, noe som var avgjørende. Samtidig var alle HMS-ansvarlige med i prosessen, samt hovedverneombudene. Dette bidro til å gi kampanjen mye trykk, sier HMS-sjef Bjørn Bakke.

Merkvare

Bendiksen legger stor vekt på merkevarebygging når han skal forklare hvorfor kampanjen ble vellykket.

– Ordene ”Vi bryr oss” symboliserer nå godt HMS-arbeid. Dette arbeidet har lenge vært viktig og prioritert i Mesta, men gjennom å lage en enhetlig profil på alt materiellet skapte vi en intern merkevare med høy gjenkjennelsesverdi. Vi deler ut klistremerker med kampanjelogoen som festes godt synlig på hjelmene, noe som skaper bevissthet og forplikter, sier han.

– Det var i tillegg viktig at vi presenterte arbeidet med å forbedre HMS-situasjonen som et felles løft med positive virkninger for alle ansatte. Da ble resultatet ikke bare aksept, men også dugnadsånd og høy oppslutning.

”Vi bryr oss”-kampanjen

  • Kampanjeplakater på arbeidsplassene med fokus på ulike risikoområder.
  • Klistremerket ”Jeg bryr meg” til vernehjelm, utdelt etter fullført sikkerhetskurs.
  • Egen ”Vi bryr oss”-logo, samt eget kampanjedesign på alt materiell.
  • Sjekklister til bruk på vernerunder.
  • Oppdatert personlig HMS-håndbok.
  • Redaksjonelt fokus i internmagasin og på intranett.