Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

– Etter at vi ble IA-bedrift har vi fått mer system på mange områder, ikke bare i forhold til de sykmeldte, sier leder i Gate Gourmet Bergen, Arne Austrheim.

– Gjennom samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter har vi rett og slett fått mer fokus på å ha systemene på plass, fortsetter Austrheim. – Vi har blitt generelt bedre til personalbehandling, synes jeg.

– Lederne er både blitt flinkere til å snakke med folk og mer systematiske i oppfølgingen av de ansatte, istemmer hovedtillitsvalgt fra Parat Luftfart, Nils Henjum. – Bedriften ser nå på tilrettelegging, for eksempel for gravide, som ressursforvaltning mer enn som en belastning for arbeidsplassen.

IA-prosjekt med BHT og Arbeidslivssenteret

Gate Gourmets prosjekt med bedriftshelsetjenesten og Arbeidslivssenteret tok utgangspunkt i en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte høsten 2010, på samme tid som IA-avtalen ble inngått.

Tiltakene har vært satt inn på flere områder, og alle ansatte har vært involvert. Blant annet har de ansatte fått opplæring i regelverk ved sykdom og regelmessige medarbeidersamtaler er blitt innført.

– Vi har også laget vår egen lokale personalhåndbok, forteller Austrheim og Henjum. – Første utkast er akkurat ferdig og delt ut slik at ansatte kan få kommentere innholdet.

Ellers står kurs i konflikthåndtering på programmet i disse dager, der både lederne, tillitsvalgte og verneombud deltar. 

– Det er vesentlig for å lykkes at også representanter fra de ansatte og verneapparatet er med på de samme kursene som lederne, understreker rådgiver og kontakt for Gate Gourmet, Ida Ryssdal fra Arbeidslivssenteret. – Det gir et godt grunnlag for det viderere IA-samarbeidet i bedriften.

Positiv sykefraværsutvikling

I andre kvartal i fjor viser NAV sine tall at sykmeldingene hos Gate Gourmet var på over ni prosent, mens det i samme kvartal i år har sunket med hele to prosentpoeng og nå er nede på sjutallet.

– Våre egne tall viser også at vi er på rett vei og ligger an til et akseptabelt snitt for året, avslutter Arne Austrheim.