Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Hønefoss omsorgsområde har sykefraværet det siste året blitt halvert. Systematisk arbeid over tid, fokus på lederutvikling, kvalitet og kompetanse – og ikke minst tilretteleggingstilskuddet – ligger bak suksessen.

– Jeg har alltid vært opptatt av kvalitet og kompetanse i fagutøvelsen og utvikling av gode ledere. Med tilretteleggingstilskuddet fikk vi et fantastisk verktøy til nettopp det.
 
Gjennom å utarbeide oppfølgingsplaner lærte lederne, og lærer stadig, å utøve godt lederskap. Å se den enkelte, god dialog, gjensidig respekt og tillit er stikkord, sier Anne Cathrine Garder, leder for Hønefoss omsorgsområde i Ringerike kommune.

Fokus på personalarbeidet

For ett år siden ble Astri Kolby ansatt som personalleder og med Kolby fikk Garder en god makker i personalarbeidet og oppfølgingen av sykmeldte. Kolby samarbeider med tillitsvalgte og verneombud og bistår enhetslederne ved behov.
 
Oppmerksomheten er rettet mot det helsefremmende arbeidsmiljøet. Den faste kontaktpersonen på NAV Arbeidslivssenter i Buskerud er en god støttespiller, særlig i å bruke regelverket og finne handlingsrommet.
 
Hønefoss omsorgsområde har fått støtte til trivselstiltak, kontormøbler, opphold på rehabiliteringssenter, kompetansehevende kurs og hjelpemidler til enkeltpersoner og grupper.

– Arbeid på individnivå og systemnivå må skje parallelt. Vi prøver å nå de ti prosentene som står for 90 prosent av fraværet. De fleste trenger ikke spesiell oppfølging og tilrettelegging, men alle nyter godt av et godt arbeidsmiljø, mener Kolby.

Verktøy og gulrot

Tilretteleggingstilskuddet er en gulrot som alle forstår og ser resultatene av. I prosessen fram mot søknad arbeider ansatte og ledelse sammen om målet med tiltaket og planlegger oppfølgingen.
Det gjør at samarbeidet og dialogen blir tett både før og etter at tiltaket er satt i verk.

– De ansatte blir mer bevisst sin egen rolle og sitt eget ansvar. Motivasjonen og arbeidsgleden blir større. I prosessen får de ansatte gode mulighet til å komme fram med egne ideer til løsninger, sier Kolby.

Kunnskap til alle

IA er implementert som en del av lederansvaret. God ledelse handler i stor grad om personlig egnethet. Ledere må kunne lytte og være tydelige. De må også kunne reflektere over hva det innebærer å ha ansvar for en viktig del av en medarbeiders liv, nemlig arbeidslivet. Flere ledere har deltatt i et lederutviklingsprogram på BI. Kommunen har også et eget mellomlederprogram og gode støtteordninger for grunn- og videreutdanning. De som ønsker å ta fagbrev får økonomisk støtte og permisjon med lønn.

– De fleste som har mer enn 20 stilling hos oss, er i en eller annen utdanningssituasjon. Det er ufaglærte som tar fagbrev, hjelpepleiere som tar sykepleierutdanning eller videreutdanning. Nærvær til jobben handler om å gå til en spennende og utfordrende jobb, en jobb man mestrer og hvor man har myndighet og ansvar, mener Garder.
 

  • Siden 2002, da Ringerike kommune ble IA-virksomhet, har det vært store omorganiseringer i Hønefoss omsorgsområde.
  • Det består av sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebaserte tjenester.
  • Lederfilosofien er lagt om og antall årsverk har steget fra 45 til 250.
  • Metodikken i sykefraværsarbeidet har stadig utviklet seg.
  • Først når tjenesten tok i bruk tilretteleggingstilskuddet, begynte sykefraværet å falle. Det er i dag på 8,8 prosent.