Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I 2007 risikerte vindu- og dørprodusenten Nordan på Otta nedleggelse. Finanskrisen sto for døren og sykefraværet blant de 125 ansatte var over 16 prosent. Fire år senere satte bedriften omsetningsrekord og hadde i 3. kvartal 2011 et legemeldt sykefravær på 2,7 prosent (!).

Ulikt Peer Gynt drømte ikke bare fabrikksjef Frode Henning Killi om den store bøygen. De sto ansikt til ansikt. Nordan har tradisjonelt hatt et veldig høyt fravær og hadde prøvd «alt» uten nevneverdige resultater.

«Hvis du vil, vil også vi»

Noe måtte altså gjøres. Killi lot seg inspirere av Lean-metodikk og gikk systematisk til verks. Sammen med resten av bedriften la Killi en tydelig plan.

– Vi diskuterte frem og tilbake hva høyt fravær er, og kom frem til at alt fravær over 2,5 prosent bør ha en grunn, sier fabrikksjefen.

 – «Hvis du vil, vil også vi. Hvis du ikke vil, vil heller ikke vi», ble et slags motto, fortsetter han.

– Vi kalte en spade for en spade, og spilte ballen over til medarbeideren.

Omorganisering ga tettere kontakt

Dette fulgte ledelsen opp med en omorganisering som førte dem nærmere medarbeiderne, med avdelinger på åtte-ti medarbeidere ledet av en teamleder.

– Før var det veldig topptungt. Den nye organiseringen gjør avstandene mindre, slik at oppfølging blir mer personlig, og den enkelte i større grad blir sett, sier Killi.

– Teamlederne fikk oppfølgingsansvar og vi installerte skjermer og tavler med informasjon og transparente lister for hvem som er borte på hver avdeling, fortsetter han og kikker på hovedtillitsvalgte Per Dagfinn Ersvik.

– Det har faktisk gått seg veldig godt til, sier Ersvik.  

– Og det har jo gitt resultater. Spesielt har de hyppige teammøtene foran teamtavlene vært positive, fortsetter han.

Killi tilføyer at den nye organiseringen har vært helt avgjørende for den gode utviklingen. 

 «Jeg vil deg vel!»

Nå blir de oppfølgingsansvarlige sendt på samtaletrening, og oppfølgingssamtalene er standardisert (Se lenke).  «Jeg vil deg vel» har blitt utgangspunktet for all lederkommunikasjon på fabrikken. Nordan delte også sykefraværet inn i fire årsakskategorier: Helseplager, lav arbeidsmoral/liten smerteterskel, tilfeldig/forbigående og skoft (skulk).

– Det ble viktig for oss å finne ut hva fraværet skyldtes og iverksette tidlige tiltak, forsetter Killi.         

– Noen ganger er oppfølgingen nok, mens i andre tilfeller må bedriftshelsetjeneste, lege eller Nav engasjeres.  

Sammen forteller Killi og Ersvik om et helt nytt system for både arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. Det tok imidlertid et halvt år å få resultater.

– Jeg tror «jeg vil deg vel»-filosofien har gjort noe med de ansatte, skyter Ersvik inn. Han antyder at det har skjedd en holdningsendring i bedriften.

Tett samarbeid

Nordan har også, i tett dialog med IA-rådgiver Ole Bratlien, systematisert samarbeidet med tillitsvalgte, mellomledere, Nav-kontor og bedriftshelsetjenesten. Disse møtene finner sted hver måned og omtales som svært positive for den gode utviklingen.

– Nordan har lyktes godt med internt partssamarbeid og eksternt samarbeid med leger, BHT og Nav, skryter Bratlien, som har gjort seg selv delvis overflødig.

– Vi er på rett vei, sier Killi. – Men det er viktig å sette seg hårete mål og holde trykket oppe. Mister vi fokus på dette kommer det trolig til å rakne med én gang, avslutter fabrikksjefen alvorlig.

Kampen mot den store bøygen fortsetter altså på Otta. Men nå er ikke Killi alene. Han har et helt lag i ryggen. Og sykefraværet faller fortsatt.

 


 

Dette gjorde de:

 • Omorganisering
 • Tok i bruk Lean-filosofi
 • Tettere oppfølging
 • Tettere kontakt og samarbeid
 • Lokalt partssamarbeid
 • Ekstern samarbeid med Nav-kontor, leger, BHT og IA-rådgiver
 • Lederopplæring/samtaletrening
 • «Har turt å kalle en spade for en spade»
 • Ansvarliggjøring av medarbeiderne
 • Alternative arbeidsoppgaver
 • Skriver blant annet brev til legene der de skisserer alternative oppgaver for sykemeldte
 • Satset på ansatte selv i nedgangstider med bla. kurs og bygging av kantine

Om NorDan på Otta

 • En av de største arbeidsplassene i Nord-Gudbrandsdalen.
 • IA-bedriften har 91 årsverk.
 • Tradisjonelt et veldig høyt fravær, over 16% i 2007.
 • Kåret til årets fabrikk i 2010.
 • Fravær i 3. kvartal 2010 var 2,7%.
 • Nå er det et uttalt mål å ha 5% fravær i årsstatistikken – eller 95 % nærvær som de sier hos Nordan på Otta.
 • Bedriften går bedre enn noen gang og får investeringsmidler fra konsern.