Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Posten region Oslo og Akershus er en svært mangfoldig arbeidsplass. Gjennom tett trepartssamarbeid kommer de fram til nyskapende tiltak som gjør forskjeller til det normale.

Idébanken møter HR-fagsjef Hege Lunder og hovedverneombud Julia Rasmussen på Østlandsterminalen, Postens nye storstue på Lørenskog. Her er det høyt under taket, i mer enn én forstand. 34% av medarbeiderne har innvandrerbakgrunn fra utenfor Norden. Både Hege og Julia er like begeistret for mangfoldsarbeidet de får til.

Stolt av arbeidsgiveren

– Jeg er stolt av Posten, sier Julia. – Posten har rekruttert flerkulturelt lenge nå. De var nok ikke helt klar over alle konsekvensene med å rekruttere så mangfoldig arbeidskraft, og har hatt store utfordringer. Men vi tok en sjanse og satset. Utfordringene blir tatt på alvor, og det iverksettes konkrete tiltak. Samtidig har vi fokus på de mulighetene som mangfoldet fører meg seg. Vi har lært fordi vi har turt.

Relasjonskompetanse

For tiden jobbes det mye med lederskap. Det krever mye å være leder på en så mangfoldig arbeidsplass som Østlandsterminalen. Derfor satser HR-avdelingen på å bevisstgjøre alle ledere gjennom økt fokus på relasjoner. Ledergrupper gjennomgår oppstartssamlinger og veiledes deretter i grupper. Gruppene arbeider etter en prosessbasert tilnærming, noe som vil si at hver gruppe får utvikle seg naturlig, de må ikke gjennom et standardisert opplegg. Gruppene ledes av en kompetent veileder. I tillegg får lederne tilbud om individuell coaching.

– Målet er å styrke ledernes relasjonskompetanse, forteller Hege. – Hva slags makt har jeg? Hvilke budskap sender jeg? Hvilken virkning har det at jeg går med den gule ledervesten, de andre med den røde? Hva skjer mellom oss?

Tverrkulturell sykefraværsoppfølging

Også sykefraværsoppfølgingen bærer preg av en mangfoldig arbeidsplass. Mennesker med ulik bakgrunn har ulike grunner til å melde seg syke. For eksempel kan menneskers sorgreaksjoner variere mellom kulturer, og noen kan ha omsorgsansvar for et stort antall personer. Det finnes dessuten sykdommer som vi i Norge ikke er kjent med, og mange innvandrere har psykiske problemer på grunn av traumatiske opplevelser tidligere i livet. Alt dette krever bevissthet i oppfølgingen.

– Vi legger stor vekt på at det skal være åpenhet rundt disse temaene, sier Julia.

I samarbeid med NAV har tillitsvalgte, verneombud, ledere og HR-rådgivere deltatt på kurset ”Sykefraværsoppfølging i et tverrkulturelt perspektiv”. 

Matnyttig

Hege og Julia understreker at mangfold er en ressurs for Posten. Når folk har ulike høytider blir det enklere å få skiftene til å gå opp. Arbeidsmiljøet får mange spennende og berikende impulser. De ansatte blir stadig utsatt for drypp av mangfold, noe som sakte men sikkert har brutt ned de-oss-tankegangen.

– Også får vi smake mye spennende mat! Vi har hatt kultur- og matkvelder med ulike land som tema, og vi har laget en intern kokebok med de ansattes oppskrifter. Kantina er med på laget og stiller alltid opp med et halal-alternativ, for eksempel i jula. Det er ikke lenger rart at noen varmer en duftende curry i mikrobølgeovnen i lunsjen, forteller Julia og Hege med et smil.

Postens mangfoldsarbeid

Mangfold er et av de strategiske satsningsområdene i Postens HR-arbeid. – Vår region er en pioner, vi driver mye utviklingsarbeid på HR-området. Arbeidet er godt forankret i regionsledelsen, som satser på en utvidet HR-strategi. HR må ikke lenger vike for økonomiske hensyn, ledelsen har skjønt at det er penger i fornøyde medarbeidere. Fagfolkene blir lyttet til og får muligheten til å utgjøre en forskjell, sier Hege Lunder.

  • Brosjyre som sendes ut med internavisa: ”Hos oss er forskjeller det normale”. Inneholder Postens verdier, etiske retningslinjer, ledelsesprinsipper og informasjon om diskriminering.
  • Integreringskampanje. Posten deler ut midler til ansatte som vil sette i gang integreringsprosjekter på arbeidsplassen eller i lokalmiljøet.
  • Kurs i arbeidsnorsk, med et tverrkulturelt perspektiv. Arrangeres i samarbeid med Mia (Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, www.mangfold.no)
  • Kulturdager med mat fra forskjellige land.
  • Intern kokebok med de ansattes oppskrifter og historien bak.
  • Talentutviklingsprogrammet ”Du gjør forskjellen”, med bevisst, mangfoldig rekruttering nedenfra. Ansatte kan få hjelp med å få godkjent utdanning fra opprinnelseslandet, og det legges til rette for karriereutvikling i Posten, bl.a. gjennom studiestipend.
  • Praktisk tilrettelegging, som for eksempel stillerom for bønn og stådoer.