Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om kompetanse og egnethet stemmer har ansatte som trenger omplassering fortrinnsrett til ledige stillinger i kommunen. Flere titalls har nytt godt av ordningen og fått ny jobb det siste året.

I Grimstad kommune blir ingen ledig stilling lyst ut før attføringskonsulenten har sjekket ut om stillingen kan passe for arbeidstakere som venter på omplassering.
– Vi har klare retningslinjer for hvordan fortrinnsretten skal praktiseres. Det er et samarbeid mellom kandidaten som skal omplasseres, leder ved enheten som har ledig stilling og meg, sier Kristine Imenes Udjus. Hun er attføringskonsulent i organisasjonsavdelingen i kommunen. Tillitsvalgte har også et ord med i laget.

Ikke langsiktig reservering

Ideelt skal kandidaten i utgangspunktet være kvalifisert for stillingen.
– I vikariater kan vi ikke vente på at kandidaten skal kvalifisere seg for stillingen, det er ingen langsiktig reservering i stillingsbank det er snakk om, sier Udjus.
– For ledige faste stillinger er det annerledes.  Dersom manglende kvalifikasjoner kan løses innen en tremåneders periode, er det akseptabel ventetid. Vi hadde for eksempel en kandidat som trengte sertifikat for minibuss til en ledig sjåførstilling. Takket være godt samarbeid med NAV lokalt og med NAV Arbeidslivssenter i Aust-Agder kom tilretteleggingstilskudd til opplæringen raskt på plass, og innen noen uker var sertifikatet i boks, forteller hun.
Det er funksjonsvurderingen hos lege som utløser fortrinnsretten. En prøvetid på tre måneder, som kan forlenges ved behov, er en del av rutinen.

Reell utprøving

Leder, attføringskonsulent og kandidat skriver kontrakt om hva slags arbeid som skal gjøres, stillingsprosent og hvor lenge utprøvingen skal vare. Om nødvendig følger attføringskonsulenten opp underveis og deltar i evalueringen. 
– Det er ikke bare kompetanse som gjelder. Kandidaten må trives og passe i miljøet.  Det nytter ikke å skyve ting under teppet. Utprøvingen må være reell og både leder og kandidat må tørre å gi klar melding om arbeidsforholdet ikke fungerer, der er jo en jobb som skal gjøres.  Lederne er flinke til å ta imot kandidater på en god måte og se hva som bor i folk. Det stimulerer kandidatene og gjør det mulig for dem å vise hva de kan, mener Udjus.
Synnøve Lassen, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Aust-Agder, synes lederne klager lite over fortrinnsretten.
– Erfaringene er forskjellige. Det gjelder å spre de gode opplevelsene, sier Lassen.
– Det er naturlig å tenke at man som leder gjerne vil velge blant mange på en ekstern søkerliste. Alle ledere er ikke like positive til ordningen. Vi jobber kontinuerlig med holdninger som går ut på å ta vare på alle og se Grimstad kommune som én arbeidsplass. Heldigvis gjør de fleste det. God informasjon og solid lederopplæring nytter, sier Udjus.

En vinn-vinn situasjon

Da Grimstad kommune ble IA-virksomhet i 2002, var sykefraværet høyt. Systematisk oppfølging, lederopplæring, fokus på nærvær og tilrettelegging fører kommunen stadig på rett vei, selv om fraværsprosenten varierer. 
– Lederne er gode til raskt å ta tak i medarbeidere som sliter på jobben og dialogen mellom leder og ansatt er jevnt over veldig god. Begge parter er opptatte av å finne løsninger, sier Udjus.
Fra 2007 har drøyt 25 ansatte blitt omplassert og fått nye jobber. En medarbeider som ikke fungerer ett sted, kan blomstre et annet. Få ender opp med uføretrygd. Udjus fremhever det gode samarbeidet med NAV. Faste kontaktpersoner og samme personer gjennom flere år både ved NAV lokalt og ved arbeidslivssenteret gjør terskelen lav for å ta kontakt.
– Nå opplever vi at ledere etterspør kandidater som venter på omplassering. En enhet har for eksempel fått en langtidssykmelding og trenger akutt hjelp, sier Udjus.