Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Der andre, og vesentlig større kommuner, sliter for å få til to-tre IA-plasser kom lille Rindal kommune like godt med 10 stykker. Hemmeligheten er godt samarbeid og fokus på mulighetene i alle ledd.

– Vi har hatt prosjekt på dette i de to siste årene, sier kontorsjef i Rindal kommune, Ann Kristin Tørset. – Vi har hatt møter med alle enhetslederne og tillitsvalgte hvor vi har utfordret de til å se mulighetene. Den utfordringen tok de, og de fant faktisk mange IA-plasser, hele 10 stykker for både eksterne og internt ansatte. Det viser at er man villig til å se, så finnes det. For dette arbeidet fikk de også Arbeidslivsprisen i Møre og Romsdal i 2007.

– Rindal Kommune har nok satt mer fokus på dette temaet enn andre kommuner. Det har vært spesielt viktig å skape forståelse og bevissthet for dette blant enhetslederne. Det handlet rett og slett om å sette dette på dagsorden og holde fokuset der.

– Et godt samarbeid med Nav lokalt, samt Arbeidslivssentret i Møre og Romsdal, har også vært viktig i dette arbeidet, sier Tørset.

Godt forankret i toppen

En viktig suksessfaktor for at man har lykkes på flere områder i Rindal er at AMU har hyppige og faste møter der både rådmann og ordfører deltar. Dette gir en grundig forankring fra toppen.

– Det er viktig at den øverste ledelse er med, det er ikke vanlig, dessverre, men vi ser at en god forankring i toppledelsen har noe å si for at vi kommer i mål, sier tillitsvalgt Leif Ove Grytbakk. Rådmannen Bjarne Nordlund sier det er veldig kort vei mellom rådmann og de ansatte i administrasjonen.

– Vi jobber etter en renspikka to nivå modell. I tillegg har vi kort vei fra meg til de som jobber med prosjektene og utfører tjenestene.

I Rindal prøves IA-plassen i 8-12 uker. Det søkes om tilretteleggingstilskudd, og unntak for arbeidsgiveransvar. Andre ganger kan det være at kommunen søker om avklaringsmidler. Etter 12 uker kommer oppsummering, og rapport. Så utarbeides en langsiktig plan for vedkommende.

Viktig med ildsjeler

Hedda Evjen Nilsen er kommunens kontaktperson ved Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal.

– Vi utfordret kommunen til å sette seg mål for alle tre delmålene i IA avtalen. Men spesielt i forhold til IA plasser. Og de svarte veldig positivt på denne utfordringen, sier hun.

– Mye av årsaken er at vi har god erfaring fra arbeidspraksis, dessuten tar vi jo utfordringer i kommunen vår, sier Ann Kristin Tørset.

– Det er også viktig å ha noen ildsjeler som griper mulighetene når de kommer, sier Hedda Nilsen, og nikker mot Ann Kristin. – Hun er en slik ildsjel. I tillegg er det viktig at lederne gir disse muligheter til å være det. Når det gjelder IA plasser ser det ut til at kommunen har knekt den koden.

Ungdom på sporet

Et annet vellykket tiltak i kommunen som også kommer som et resultat av det nære samarbeidet er oppfølgingstjenesten for ungdom som faller ut av videregående skole.

– Her sørger vi for at de som faller ut får prøve ut forskjellige jobber slik at de ikke blir sittende hjemme når de ikke går på skolen. Sjansen for at de finner noe de liker og lykkes med er også stor. Dette gjør vi med tilskudd fra Oppfølgingstjenesten og Nav, forklarer Tørset. 

– I Rindal er det en kultur for samarbeid mellom alle leddene, dette gjør også at vi alltid ser på mulighetene og sjelden på hindringene, avslutter rådmann Nordlund.