Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nærværsprosjektet i Bergen har høye ambisjoner. Utfordringen ligger i å overføre store tanker til faktisk handling, forteller prosjektleder Trine Samuelsberg og etatssjef Karl Henrik Nicolajsen. Lederutvikling er ett av hovedgrepene og ”RAUS” er blitt stikkordet for mange ledere i år.

–Ledere med gode relasjoner til sine medarbeidere oppnår bedre resultater enn de som ser mest på tall, sier Nicolajsen. På alders- og sykehjemmene er lederne kurset i relasjon og respekt, anerkjennelse og ansvar, utvikling og smil og samarbeid (=RAUS). Jan Spurkeland har holdt kursene og Nicolajsen betegner dem både som inspirerende og matnyttige.

–Det dreier seg mye om å opparbeide seg relasjonelt mot, mot til å involvere seg med sine medarbeidere. Dette er en menneskelig tilnærming til det å være leder, forklarer Nicolajsen.

Med denne satsningen ønsker prosjektet å skape større trygghet for ledere i lederrollen. Tanken er at dette kan være med å bidra til mer nærvær blant medarbeiderne.

Gode grenseoverganger

Ofte berører nærværsarbeid grensen mellom privatliv og arbeid. Ia-arbeidet har gjort mye med denne grensen. I dag tenker få ledere at sykmeldte bare skal få være i fred. Utfordringen er å se muligheter og tilrettelegge slik at sykmeldte kan være i arbeid, selv om de ikke er hundre prosent friske. For å lykkes med dette må relasjonen mellom medarbeider og leder være god, før sykmeldingen kommer. Det er dette som er kjernen i Nærværsprosjektet.

–Mange ledere kan være usikre på hva de kan spørre og snakke med medarbeiderne om. Men vi ser resultatet av kursene allerede. Lederne er blitt mer observant på eget mot og lager strategier for å utvikle det, forteller Nicolajsen.

Mange av premissene rundt tilretteleggingsbehov har tradisjonelt blitt definert av lege, sykmeldt og NAVkontor. Med bedre relasjonsledelse håper Bergen kommune at de som arbeidsgiver, skal få en langt mer aktiv rolle.

–Det er tross alt vi som har ansvaret og muligheten for å tilrettelegge og tilpasse i det daglige, sier Samuelsberg.