Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Systematikk i sykefraværsarbeidet og god oppfølging av den enkelte har preget Hydro Aluminium Structures Raufoss gjennom flere år. God kvalitet gjør susen.

Et aktivt IA-utvalg har siden 2004 jobbet fram retningslinjer og rutiner for sykefraværsarbeidet.  Erik Bråten, personalkonsulent i bedriften, organiserer månedlige IA-utvalgsmøter og møter i IA-arbeidsutvalget hver uke. Alt er plottet inn i en årsplan med tid og sted. Informasjon om framgangsmåter i sykefraværsoppfølgingen ligger på bedriftens intranett sammen med mål og hvilke resultater som er oppnådd for hver måned. Avvik og årsaken til avvik noteres og følges opp i etterkant. Deltakelse og oppgaver er i korthet:

IA-arbeidsutvalgsmøter

 • Deltakelse: personalkonsulent, sosial- og attføringstillitsvalgt, hovedverneombud og leder med personansvar ved behov
 • Oppgaver: Oppfølging av sykmeldte, diskutere tiltak, søke tilretteleggingstilskudd, samtale med ansatt og nærmeste leder.  Utarbeide handlingsplaner og bringe dem videre til NAV. 
 • Møtefrekvens: hver uke

IA-utvalg

 • Deltakelse: personalkonsulent, sosial- og attføringstillitsvalgt, hovedverneombud, bedriftshelsetjenesten, medlem av funksjonærforeningen og NAV
 • Forebygge sykefravær, oppfølging av sykefravær, informasjon om kjøp av helsetjenester. Ledere bistår ved behov. 
 • Møtefrekvens: månedlige møter

Tett samarbeid med NAV

– IA-arbeidsutvalgsmøter hver onsdag hele året gjør at vi tidlig får satt i verk tiltak for ansatte som er sykmeldt eller som er i faresonen for å bli det. Med NAV Arbeidslivssenter ved bordet får vi umiddelbart svar på hvilke tiltak som kan benyttes og hvordan vi kan gå fram, sier Bråten.

Det tette samarbeidet med NAV sørger for at bedriften er godt informert og oppdatert på nyheter i NAV-systemet og gjør at IA-arbeidsutvalgsmøtene blir en fruktbar læringsarena for alle involverte.

De mest brukte tiltakene

 • Kjøp av helsetjenester
 • Tilretteleggingstilskudd 
 • Raskere tilbake

God dialog

Bedriften har leder- og tillitsvalgtopplæring to ganger i året. Den dreier seg om samtalemetodikk så vel som å skape bevissthet om å involvere ansatte i det som skjer på avdelingen, lytte på innspillene deres og gi ansvar.  – Folk liker at lederne bryr seg, mener Jan Erik Skartsætherbakken, sosial- og attføringstillitvalgt. 

Bedriften har lang erfaring i å fokusere på restarbeidsevnen og strekker seg langt i å tilrettelegge. Ut fra arbeidsplassundersøkelse og funksjonsvurdering kan innkjøp av hjelpemidler være en god investering.

– Poenget er å komme tilbake til en jobb som passer ut fra det problemet man har. I tillegg er det nesten alltid noe forefallende arbeid som venter på å bli gjort, derfor er en god dialog fra første fraværsdag så viktig, sier Skartsætherbakken.

 • Selskapet utvikler, produserer og selger støtfangerskinner i aluminium og andre aluminiumskomponenter til europeisk bilindustri
 • Virksomheten drives hovedsakelig fra Raufoss i Vestre Toten kommune
 • Selskapet er hundre prosent eid av Hydro. Etter kraftig bemanningskutt det siste halve året, jobber det i dag rundt 440 ansatte i bedriften.