Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Da IA-arbeidet hos Oslo Taxi gikk i stå og resultatene uteble, tok personalsjefen grep og sørget for at alle ansatte med personalansvar fikk IA-kurs fra NAV. Kompetanseløftet ble en suksess.

- Vi var ikke fornøyd med framdriften i IA-arbeidet vårt. Samtidig hadde vi fått mange nye ledere inn i bedriften som hadde lite kompetanse på IA og sykefraværsoppfølging.
Slik forklarer Siri Saltnes, organisasjons- og personalsjef i Oslo Taxi, bakgrunnen for at hun tok kontakt med NAV arbeidslivssenter Oslo for å finne ut hvordan hun kunne forbedre situasjonen. Løsningen ble IA-kurs.

Grunnkurs, IA-verksted og infomøter

Alle ledere, fagorganiserte og verneombud ble pålagt å gjennomgå grunnkurspakken fra NAV arbeidslivssenter Oslo.

- Kursene ble arrangert i selskapets egne lokaler og utelukkende for egne ansatte. Slik begrenset vi tapet av verdifull arbeidstid, og vi fikk muligheten til å jobbe med våre spesifikke problemstillinger, forklarer Saltnes. Flere av lederne deltok dessuten på IA-verksted i sykefraværsoppfølging. Verkstedet er basert på en spesiell metodikk, og lederne får mulighet til å utveksle erfaringer og til å hjelpe hverandre med vanskelige sykefraværssaker.

I tillegg til kurs og verksteder ble det holdt infomøter der alle ansatte fikk innblikk i hvordan bedriften vil organisere sitt IA-arbeid og hvilken rolle den enkelte spiller.

Betydelig kvalitetsløft

Tiltakene, som ble gjennomført i 2009, begynner nå å bære frukter. Saltnes trekker spesielt fram den felles forståelsen rundt IA som har blitt etablert. Dette har gjort arbeidet mye enklere og mer effektivt.

-Vi har fått bedre oversikt, nye perspektiver og mer bevissthet rundt årsakene til sykefraværet vårt. Vi merker også mer vilje til å ta tak i problemene. Lederne har blitt tryggere i rollen sin, samtidig som situasjonen har blitt mer forutsigbar for de ansatte.

-Vi er inne i en veldig god prosess, understreker verneombud Kjell Iversen. Hege Pettersen og Sigurd Haavold, henholdsvis leder og nestleder i den lokale fagforeningen Negotia, er også enige i at samarbeidet rundt IA nå går mye glattere, og at IA-kursene har bidratt til et betydelig kvalitetsløft i IA-arbeidet.

Fordelene med IA-kurs

  • Kompetanseheving og rollebevissthet
  • Mer bevissthet rundt sykefravær og nye perspektiver
  • Felles forståelse av IA i hele organisasjonen
  • Bedre kunnskaper om og utnyttelse av NAVs ulike støtteordninger
  • Positive ringvirkninger, som for eksempel bedre kontakt med leger og BHT
  • IA-verksted: Hjelp til vanskelige saker og en ny metodikk man kan ta med seg videre

  • Etablert som Christiania bilcentral i 1921
  • Administrative oppgaver innen salg, markedsføring, trafikkdirigering, kundebehandling og kursing/videreutdanning av ansatte, sjåfører og løyvehavere
  • Ca. 130 årsverk