Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I hele 117 år har Analysesenteret ført kontinuerlig tilsyn med befolkningens helse gjennom kontroller av mat, vann, miljø og luft. Samtidig har IA-bedriften ført et godt tilsyn med helse, miljø og sikkerhet på egen arbeidsplass. Det fikk de Trondheim kommune Arbeidsmiljøpris for.

I følge juryens begrunnelse har ledelsen og de nå 24 medarbeiderne siden 2004 stått i en kontinuerlig omstillingsprosess for å møte nye utfordringer. Det har krevd stor grad av fleksibilitet, omstilingsevne, kompetanseutvikling og produktivitetsøkning.

Utmerket tilsyn med arbeidsmiljø

Juryen sier at enheten oppfyller veldig bra tildelingskriteriene til Arbeidsmiljøprisen. Disse er reell medvirkning, gode kollegiale forhold, godt arbeidsmiljø, samt at man gjør det lille ekstra for en bedre hverdag. De har i lang tid hatt lavt sykefravær, som kan være en indikasjon på god nærværskultur.

Vi tok turen til Analysesenteret i Trondheim, for å finne hemmeligheten bak vinneroppskrifta.

”Vi” følelsen

Leder Erik Lunde tar i mot og forteller at de allerede ved omleggingen fra næringsmiddelkontroll til Analysesenteret i 2004 valgte å fokusere på ”vi-faktoren”. – I dag leverer vi analysetjenester til Trondheim kommune, andre offentlige etater, næringsliv og privatpersoner. Senteret har spesialisert seg på analyser av blåskjell, parasitter og legionella. – Vi er tillegg svært viktig for beredskapen for kommunens drikkevann og miljø.

Reell medvirkning

Årsakene til at Analysesenteret utmerker seg godt i forhold til arbeidsmiljø og inkludering er mange. I følge leder Erik Lunde er det et pluss at de er en liten enhet hvor de fast ansatte kjenner hverandre godt. Dermed blir det lettere å hjelpe hverandre på jobb og finne på ting sammen på fritiden. – Vi har en aktiv arbeidsmiljøgruppe (AMG), hvor det er populært å være med. Og vi har en handlingsplan som de ansatte har vært med å utforme. Et punkt er her at alle ansatte har et ansvar for å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Det skaper forankring.

Høyt nærvær

– En annen ting er at vi har en samstemt ledergruppe, sier Lunde. – Vi har felles holdninger og fordeler mye ansvar blant de ansatte. Vi gir mye tillit og alle skal føle at de er verdsatt. Jeg mener at lederen har et stort ansvar for å bidra til at folk har det bra på jobb ved å sette av nok tid til å være tilstede, og møte de ansatte når de trenger det. Her får han god hjelp av to fagledere ved enheten.

Enheten kan også skilte med høy nærværsprosent. 94,4 prosent tilstedeværelse hittil i 2009 vitner om et godt arbeidsmiljø. – Jeg klarer ikke å være borte fra jobben jeg, smiler Lunde. Han mener mange får både støtte og hjelp av kolleger på jobben. Det har han selv opplevd, og regner med at han har få fraværsdager i sin periode som leder.

Høy kompetanse

– Hos oss tror jeg nok at alle kjenner ansvaret sitt, og hva de skal gjøre. Vi er en akkreditert bedrift, noe som betyr at vi tre ganger i året får kontroller som følger oss opp og sjekker kvalitetssystemet vårt. Det er viktig. Jeg opplever det som at de ansatte er stolte over arbeidsplassen sin. Vi er en bedrift med høykompetanse, hvor de fleste har tre eller femårig høyskole/universitetsutdanning. Samtidig er vi hele tiden bevisste på at vi er en del av Trondheim kommune.

Gode på inkludering

– Jeg vil påstå at vi er gode på inkludering av nye folk. De blir tatt vare på og får tett oppfølging. Her er både studenter på utplassering og vi har et samarbeid med NAV der mellom to og fire stykker får opplæring i en analysemetode hos oss. – Disse er en ressurs, fordi de ofte stiller spørsmål ved metodene våre som vi ikke har stilt før. For vi kan jo det! Nye øyne gir nye spørsmål, sier fagleder Arne Jensen. – Vi er svært bevisste på å ta vare på hverandre, og spesielt de nye. Her er det klima for å si i fra, og for å spørre. Jo mer man spør, jo bedre er det.