Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Herøy kommune investerte to millioner kroner årlig i fagdager for pleie- og omsorgsavdelingen. Dette har bidratt til redusert fravær, økt trivsel, bedre kvalitet på tjenestene og arbeidsmiljøpris til Myrvåg omsorgssenter.

– Fagdagene er et pustehull i en stresset hverdag. De gir oss først og fremst faglig trygghet og samhold, sier avdelingsleder Berit Aasen Akogyeram og verneombud Eldbjørg Skarstein, to av dem som mottok arbeidsmiljøprisen. De forteller at fagdagen er en del av et større endringsarbeid for å bygge kultur og styrke arbeidsmiljøet.

Kraftig reduksjon i sykefraværet

Siden 2008 har ansatte deltatt på fagdag hver sjette uke. Dette har i stor grad medvirket til å snu et skyhøyt sykefravær for sju år siden til et akseptabelt nivå det siste året. Nå har kommunen bestemt at fagdager skal være et fast tilbud ved Myrvåg omsorgssenter, finansiert over kommunens ordinære budsjett. Og målet er fortsatt reduksjon i fraværet.

– Da må vi jobbe enda mer i lag og vi må jobbe mer forebyggende, sier de to prisvinnerne.

Tar opp de viktige tingene

På fagdagene tar de ansatte opp aktuelle tema som de opplever som viktige for tjenesten, slik som omdømme, bevegelig arbeidstid og fleksiturnus. De får også undervisning i faglige emner som dialyse eller elektronisk journalbehandling.

– Vi får kunnskap, vi blir hørt og vi blir enige om hvordan vi vil ha det. Det at kommunen satser på oss og at ordføreren og rådmannen støtter oss og gir oss honnør kjennes godt. Vi føler vi blir sett, sier de.

Lønnsom investering

Fagdagen startet som et prosjekt med midler fra KLP og fylkeskommunen, forteller rådmann Rune Sjurgard. Men tiltaket ble så vellykket at kommunen nå har valgt å videreføre og finansiere tiltaket selv. På spørsmål om hvordan kommunen har råd til å bruke to millioner på fagdager for ansatte, svarer Sjurgard:

– Dette er selvfølgelig risikopenger, og ved oppstarten kunne vi ikke være sikre på å lykkes. Evalueringer både i starten, midtveis og til slutt viste at tiltaket var veldig positivt for arbeidsmiljøet. Det ga økt kompetanse og kvalitet i tjenestene og det var lønnsomt, trolig også rent økonomisk. Vi har tro på de ansatte og på lederne, det var derfor vi turde å sette i gang dette, sier han.

Dette er fagdagen

  • En del av et større arbeidsmiljøarbeid.
  • En arena der alle ansatte er involvert.
  • Tar opp tema som omdømmebygging, IA-arbeid og å bygge kultur som samler alle.
  • Fokus på fysiske og sosiale aktiviteter.
  • Viktig arena for kompetanseutvikling innenfor ulike fagemner.