Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Busselskapet Tide i Bergen har i lengre tid utviklet og styrket bedriften gjennom tiltak som har gjort hverdagen bedre, tryggere og mer interessant for alle ansatte. Teamorganisering, kompetanseheving, kvalitetssikring og tett samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten er stikkord.

Tide buss er et av de største privateide busselskapene i landet. I 2009 innførte selskapet teamorganisering og ny turnus. – Før teamorganiseringen hadde en leder gjerne ansvar for å følge opp 50-60 sjåfører. Et forprosjekt med teamorganisering overbeviste hele organisasjonen om at dette er veien å gå. I dag har teamlederne 15-20 sjåfører å følge opp. Det gjør det mulig å ha god kontakt med alle og ikke minst følge opp ved sykefravær, sier Trond Knoop, personalleder Tide Buss avdeling Mannsverk og HMS- og kvalitetsleder Tom Waardal.

Å bli sett

Med teamorganiseringen kommer sjåførene tettere på lederen sin. Det er lettere å komme fram med sine behov, sin mening og påvirke sin egen arbeidssituasjon. Å bli sett av lederen sin handler om å få anerkjennelse for det arbeidet man gjør og se seg selv i en større sammenheng.

– Et poeng med teamorganiseringen er også å skape en sterkere vi-følelse i selskapet. Med over 3000 ansatte til sammen i Norge og Danmark kan det være en utfordring, mener de to lederne. Tiltakene selskapet gjennomfører er mange og dekker en rekke områder. Dette er hverdagen i en moderne transportbedrift som tar IA-arbeidet på alvor.

Fokus på kompetanseutvikling

Mye handler om kompetanseutvikling, noe som er viktig både for sikkerheten og for å utvikle en god og interessant arbeidsplass. – Vi har et stort instruktørkorps som utvikler videreutdanningsmoduler for de ansatte. I tillegg til økte sikkerhetskrav har selskapet miljøkrav å ta hensyn til. Alle får for eksempel tilbud om opplæring i defensiv kjøring som vil redusere dieselforbruket, og i skadeforebyggende kjøring.

Fagforeningen i Tide har en aktiv rolle. De har blant annet tatt initiativ til kurs for sjåfører med lese- og skrivevansker. Med midler fra VOX  gjennomførte de nylig kurs i digital kompetanse, hverdagsmatte og lese- og skrivevansker.

– Temaet er fortsatt noe tabubelagt, dessverre, derfor annonserte vi det ikke. Vi snakket med hver og en som vi mente trengte kurset, og det motiverte mange til å delta. Det var svært vellykket, sier Marit Engeseth, hovedtillitsvalgt.

Avvikssystem på intranettet

Sikkerhet og trivsel handler også om orden og kvalitet. Tide har et nettbasert avvikssystem som sjåførene bruker når de melder avvik. Hensikten er å øke kvaliteten på tjenesten, luke vekk slurv og øke trivselen. Systemet brukes hyppig, for eksempel i forbindelse med feil og mangler eller forhold som gjelder miljøet ellers. Meldingen i avvikssystemet kan ikke slettes før den ansvarlige har gjort noe med saken og gitt tilsvar. På den måten sikrer selskapet at saken blir fulgt opp og ikke bare snakket om.

NAV er tett på

Fra høsten 2008 har Tide buss vært en av NAVs fokusbedrifter, et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom NAV og bedriften. Det innebærer at Tide buss har en egen, utvidet avtale med NAV Arbeidslivssenter Hordaland, en avtale om at de er et såkalt virksomhetskontor for Tide. To faste representanter fra arbeidslivssenteret bistår selskapet når de har behov for kontakt med NAV.

– Det er slutt på å kontakte de ansattes lokale NAV kontor. Representantene på virksomhetskontoret kjenner oss og vet hvilke utfordringer vi har. De kommer på fellesmøter, informerer, driver lederopplæring i sykefraværsoppfølging, følger opp enkeltsaker og deltar på dialogmøtene. Vi får raskt svar på henvendelsene våre og saksbehandlingen er forenklet. Mye mindre byråkrati og det er veldig bra, sier Knoop.

Samarbeid med bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten er en god støttespiller, de jobber forebyggende med å aktivisere sjåfører blant annet med felles fysisk trening. Liten kompetanse og dårlig tid gjør at mange ikke justerer sjåførstolen ved vaktskifte, men bruker forgjengerens setejustering. Her bidrar bedriftshelsetjenesten med veiledning. En liten, men viktig detalj for å forebygge belastningsplager.

Tilrettelegging er mulig

– Å tilby varig tilrettelagt arbeid er vanskelig i denne bransjen, men gradert sykmelding har vi god erfaring med. Da mister den ansatte ikke kontakt med arbeidsplassen og det er lettere å komme tilbake i full stilling. Ellers prøver vi å finne tilrettelagt arbeid for en periode, vi bruker virkemidler fra NAV og hjelper til så langt det er mulig. Noen makter ikke sjåførjobb og turnusarbeid, og da bidrar vi til nyorientering, sier Engeseth.

– Nå gjelder det å holde trykket på IA-arbeidet og engasjementet oppe, sier Engeseth, Knoop og Waardal.