Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alliance Healthcare på Langhus har et nært partssamarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte. Bedriften har engasjerte og synlige verneombud som i stor grad bidrar til å spre entusiasme for IA-arbeidet blant de ansatte.

– 2011 skal brukes til å få IA-avtalen under huden på de ansatte, sier HMS-kontakt Anne Heireng. – Da er vi helt avhengige av de ansattes representanter.

Stolt

Heireng er stolt av bedriftens verneombud.

– De er positive, løsningsfokuserte og skaper entusiasme, men er også tydelige og sier ifra. Samtidig som de er på de ansattes side, evner de å se bedriften som helhet i et større perspektiv.

Store planer

Alliance Healthcare har vært IA-bedrift siden 2002, og har nettopp satt i gang et omfattende IA-prosjekt for å følge opp forlengelsen av IA-avtalen. Verneombudene får en sentral rolle.

– Vi skal bl.a. ha opplæring av alle ansatte for å skape bevissthet rundt sykefravær og hva den enkelte kan bidra med på arbeidsplassen, sier verneombud Mette Punnerud.

Hun forklarer at mye egentlig handler om vanlig folkeskikk. Man skal komme på jobben når man ikke er syk, hilse, være hyggelig og bry seg om hverandre.

Viktige rollemodeller

– En av nøklene til et vellykket IA-arbeid er at valgte representanter skaper engasjement blant de ansatte, sier Hans Henrik Andresen, bedriftens IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter i Akershus.

Han mener at rollen til de tillitsvalgte og verneombudene bør ha tyngde og status.

Mette Punnerud er stolt av å være en valgt representant.
– Det er en stor oppgave, vi må vise oss tilliten verdig.

Hun mener et verneombud skal være en positiv rollemodell som alle vet om, og som kan være behjelpelige med hva det skulle være. En slags ”kjendis” i bedriften.

Blir tatt på alvor

Det er ingen tvil om at bedriftens ledelse tar de tillitsvalgte på alvor.

– Partssamarbeidet rundt IA er tett. Ved siden av AMU er det regelmessige arbeidsmiljømøter mellom klubblederen, HMS-kontakten, hovedverneombudet, logistikksjefen og logistikkdirektøren, sier Anne Heireng.

– Ledelsen respekterer rollen vår, og vi føler oss ikke målbundne på noe vis, sier verneombud Øystein Jahren.

– Det er alltids uenighet, men vi er flinke til å komme fram til løsninger sammen. Vi blir hørt og spiller en viktig rolle som talerør og kanal mellom ledelsen og gulvet.

– Mange av våre ansatte ønsker å stille til valg som bl.a. verneombud, avslutter Heireng.

Et tydelig tegn på at bedriften har synlige og respekterte tillitsvalgte.