Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

I Rognan barnehage har en tung hverdag med kroppslig slitasje blitt snudd til bedret helse og økt trivsel. Et treningsprosjekt, en helsefremmende leder, økt kroppslig bevissthet og arbeidsglede har vært suksessfaktorer.

Innerst i Saltdalsfjorden, ved foten av Saltfjellet i Nordland, ligger Rognan. Tettstedet er kommunesentrum for Saltdal Kommune, som har drøyt 4000 innbyggere. I besøkende stund speiler sola seg både i en blikkstille fjord og i den tjukke isen som bekler gatene. I barnehagen er det rolig. Barna har dratt for å stå på skøyter.

Slet med helsa  

I pauserommet er bestyrer Jan-Ingvar Mossleth Johnsen flankert av verneombud Kjellrun Abelsen, fysioterapeut Ann-Sølvi Johansen og IA-rådgiver June Ellefsen.

− Mange hos oss slet med kroppslige utfordringer og smerter, såkalte muskel- og skjelettplager, forteller han.

− Arbeidsstokken har en gjennomsnittsalder på over 50 år. Mange av dem har vært i bransjen hele livet. En barnehage er en tøff arbeidsplass, folk blir ødelagt, og min viktigste jobb er å ta vare på mine ansatte, forsetter han alvorlig.

Selv om barnehagen "gjorde alt" for å tilrettelegge, var det ikke nok.

Tilpasset trening ga bedre helse

Rognan-barnehage2
Bestyrer Jan-Ingvar Mossleth Johnsen får mye skryt, blant annet for å skape åpenhet og trygghet for de ansatte.
Konsekvensen ble at de i 2011 startet prosjektet «forebyggende trening for ansatte i barnehage», i samarbeid med folkehelsekoordinator i kommunen, IA-rådgiver og Hemis bedriftshelsetjenesten. Fysioterapeut Ann-Sølvi Johansen hadde i begynnelsen individuelle samtaler med hver enkelt medarbeider:

− Jeg spurte om fysiske plager, forhold til trening, leder og stress, sier hun.

− Tanken bak var å gå helhetlig til verks, og hjelpe den enkelte til å bli bevisst sin egen kropp og helse. Vi mennesker trenger forskjellige ting. Litt av problemet viste seg å være at alle trente likt – ikke slik det passet for dem. Derfor ble øvelsene tilpasset hver enkelt og deres fysiske utfordringer.

Verneombud Kjellrun nikker og utdyper:

− I tillegg til økt bevissthet om kroppen, har vi sett verdien av å møtes sosialt. Vi har blitt tryggere på hverandre, og gjør ikke lenger de samme øvelsene. Nå tør vi å trene på egen måte, og å lytte til egne behov. Det har positiv innvirkning på arbeidshverdagen vår, forteller hun.

Prosjektet innebar 12 uker med én trening i uken. Resultatene lot ikke vente på seg. Evalueringene har vist at smertene ble tydelig redusert i perioden med trening.

For meg handler det om å beholde de gode medarbeiderne jeg har.

Jan-Ingvar Mossleth Johnsen, barnehagebestyrer

Medarbeiderne er viktigst

Akkurat det gjør bestyrer Mossleth Johnsen svært fornøyd.

 Det beste som finnes er å ha de som jobber her på jobb. Jeg bryr meg i grunnen ikke så mye om sykefraværstallet. Det er mye viktigere å være tilstede for hver enkelt, og gjøre alt jeg kan for at folk kan holde seg i jobb.

− Ingen ønsker å være syke, så døra mi er alltid åpen, fortsetter han.

Rognan-barnehage3
IA-rådgiver June Ellefsen synes det er en fryd å samarbeide med barnehagen, blant annet fordi de er opptatt av helsefremmende faktorer som mestring og håndterbarhet.

IA-rådgiver June Ellefsen smiler bredt fra den andre siden av bordet.

− Det er en fryd å være IA-rådgiver for en arbeidsplass som denne. Jan-Ingvar tar tak i ting med en eneste gang. Blant annet nærmest utryddet han baksnakking etter å ha tatt det opp med hver enkelt i medarbeidersamtalen, sier hun.

− Det er en trygghet og åpenhet som er veldig god her. I de nevnte medarbeidersamtalene snakkes det om helsefremmende faktorer som mestring, håndterbarhet og meningsfullt arbeid. Det gjør at de ansatte føler seg viktige, noe de jo i aller høyeste grad er, fortsetter Ellefsen.

Kjellrun nikker:

− Vi føler oss sett og verdsatt. Det gjør at vi trives og vil på jobb! Noen ganger må Jan-Ingvar sende oss hjem fordi vi er for syke, forteller hun engasjert.

Alle er enige om at Mossleth Johnsen er en helsefremmende leder.

Han smiler, lettere brydd:

− For meg handler dette om å beholde de gode medarbeiderne jeg har, repliserer han, uten å vike blikket.

− Ingenting er viktigere enn det!

I Saltdalen har februarsola igjen seget ned bak fjellene. I barnehagen er det fremdeles forbigående stillhet. Barna er på vei tilbake.

Om Rognan barnehage

 • Barnehagen har 17 medarbeidere
 • Har vært en IA-bedrift siden 2002.
 • Har god kontakt med IA-Rådgiver i NAV Arbeidslivssenter Nordland
 • Har kontinuerlig søkelys på arbeidsmiljø, trivsel og nærvær
 • Bryr seg mer om de ansatte enn om sykefraværsstatistikk

Dette gjorde de:

 • Kartlegginger for alle ansatte ift. behov/utfordringer
 • brukt BHT som instruktør for å lære styrkeøvelser og avslappingsteknikker
 • lært opp egne instruktører som følger opp treninger
 • Medarbeidersamtaler som har fokus på mestring, håndterbarhet, meningfullt arbeid

Dette er resultatet:

 • Mer fokus på kropp og helse hos den enkelte
 • Forbedring/reduksjon av smerter
 • Sterkere, mer utholdenhet, mer energi
 • Styrket samhold
 • Viktig med prosjekt som varer over tid – være i prosess
 • Nyttig med styringsgruppe som bidrar både med midler (tilretteleggingstilskudd fra  fra NAV Arbeidslivssenter) og kompetanse.