Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Erkjennelsen av at 10 prosent av de sykemeldte står for 80 prosent av fraværet fikk Helse Nord til å spisse arbeidet mot denne gruppen. I prosjekt Arbeidsglede jaktes det på friskfaktorer og lekkasjer, hjemme som på jobb.

På den andre siden av bordet sitter to helfrelste damer. Åshild Nordnes og Grete Åsvang er henholdsvis eier og leder for det nyskapende og utfordrende prosjektet. Møterommet i Bodø fylles etter hvert av entusiastisk informasjon om Arbeidsglede.
– Målet med dette er å veilede, støtte, og motivere medarbeidere i Helse Nord som sliter med helsa og gjentagende høyt sykefravær, og der de generelle virkemidlene ikke har hjulpet, sier Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør i Helse Nord.
Prosjekt Arbeidsglede går helt annerledes til verks enn andre virkemidler. I bunnen ligger "Profråd", et karriererådgivningssystem utviklet av professor Oscar Solberg ved NTNU. Denne testen tar deltagerne på egenhånd på nett. Helse Nords sertifiserte guider(9stk) benytter resultatene sammen med andre opplysninger som hentes inn gjennom samtaler og kartlegging, etter metode utviklet av konsulentbyrået Sollan. En av hovedoppgavene til ”guidene” er å bygge tillit i relasjonen. Spørsmålene som stilles gir muligheter for refleksjon og selvinnsikt som kan være tøffe å takle for den enkelte.

Finne lekkasjer

– Hensikten er å komme frem til hva som er dine friskfaktorer, hva som gir energi og overskudd i hverdagen, og hva som er lekkasjer. Det kan like godt være noe på hjemmebane, som på jobben, sier Grete Åsvang, som HMS-rådgiver. 
Samtidig vil "Profråd" gi indikasjoner på om jobben du har passer til deg og dine egenskaper, kanskje har du havnet på feil hylle. Fremdriften er som følger; kartlegging, veiledning og deretter legges en handlingsplan for den enkelte.

– Meningen er at denne kartleggingen, sammen med rådgivningen skal sette i gang en refleksjonsprosess. Det er snakk om å sette seg ved rattet og ta styringen over egen helse, sier Nordnes. Og få muligheten til å tette lekkasjer og rydde opp. Mange opplever å få en bekreftelse på noe de har kjent på lenge, men ikke satt ord på, forteller Åsvang. Til sammen får hver deltager 2-3 veiledninger.

Få med lederne

Utfordringen har vært å få ledere til å melde inn personer som kan være med. – Vi ser at når lederne vet hva dette er, har de større sjanse til å plukke ut de riktige kandidatene. Det har også vært viktig å motivere de sykemeldte til å bli med. Deltagerne har møtt prosjektet på mange måter, mange er skeptiske i starten, spesielt til testingen. "Skal dere veilede meg ut herfra", er det mange som har spurt oss om. Men det gjør vi ikke, forsikrer Åshild Nordnes.
–Vi ser det er viktig å bruke tid på å forklare hva dette handler om. Hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre. Vi er for eksempel ikke interessert i diagnose, men heller hva man kan gjøre. Det handler om å se helheten – og hele mennesket – hva er din friskfaktor.

Følgeforskning

Prosjekt Arbeidsglede er en pilot som avsluttes i juni. Da har ca 150 stykker blitt veiledet.
Hele prosessen har blitt fulgt tett av forsker Dorthe Eide ved Høgskolen Handelshøgskolen i Bodø. Hun skal blant annet evaluere tidsbruk, deltagernes og guidenes erfaringer, samt nytteeffekten i forhold til sykemelding. Deltagerne vil også bli fulgt opp i prosjektet etter 3, 6 og 12 måneder.
– Vi er klar over at dette er et dyrt prosjekt, men det skal ikke koste mer enn det smaker, sier Nordnes. På den annen side er kostnadene for et sykefravær på om lag 9% formidable. Ønsket er å kunne tilby dette til langt flere, slik at de slipper å bli sykemeldte og kan gjøre grep før den tid.