Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Birkenes sykehjem involverer de ansatte i lederutvikling og planlegging av arbeidsoppgaver og får som fortjent. Fra et sykefravær på 17 % i 2005 har de i lengre tid ligget på rundt 4 %. Derfor får de skryt av Arbeidstilsynet og NAV arbeidslivssenter.

– Vi satser på det vi kaller en bemyndigende, rettferdig og støttende ledelse, sier sykehjemsleder Liv Heidi Eines. – Det innebærer mye involvering av alle ansatte, og at vi sammen er tett på utfordringer i oppgaver og i arbeidsmiljøet.

En vekker

En arbeidsmiljøkartlegging for tre år siden viste at sykehjemmet burde jobbe mer med lederfunksjoner og det å ha et mobbefritt miljø.   

– Vi startet med å avklare gjensidige forventninger, både ansattes forventninger til meg, mine forventninger til dem og de til hverandre, forteller Eines.

Involvering og fellesskap

En av intensjonene med det videre arbeidet var å styrke ”vi-følelsen” i arbeidsmiljøet og øke mestringsevnen i jobben.  

– ”Vi-følelsen” er å føle at man er på hjemmebane når man er på jobb, og at vi er avhengige av hverandre for å levere gode tjenester til brukerne. Fellesmøtene ble derfor hjemmearenaen vår, forteller Eines videre.

I fellesmøtene utveksler gruppene informasjon om sin situasjon og blir enige om hvordan de sammen kan løse utfordringer. I tillegg gjennomfører sykehjemslederen tilsvarende møter i mindre grupper ved sykehjemmet.  
– Jeg er overbevist om at disse arenaene bidrar til å påvirke mestringsfølelsen og derved sykefraværet, sier Eines.

Partssamarbeidet

En annen viktig arena er ”Vi 4-møtene”. Dette er faste møter mellom leder, verneombud og representanter fra de to fagforeningene. Agendaen er den samme hver gang: 1) Hva snakkes det om? 2) Ti råd for å forebygge mobbing og 3) HMS-sjekkliste.

Gjennom dette samarbeidet følger de tett det som skjer ute i sykehjemmet. Resultatet så langt er høy skåre på trivsel og slutt på opplevd mobbing.

Helhetlig og systematisk

Arbeidstilsynet og NAV Arbeidslivssenter har gjennom prosjektet 3-2-1 fulgt utviklingen ved Birkenes sykehjem siden 2007. De berømmer sykehjemmet for den måten de jobber systematisk med arbeidsmiljøet på.

– De har definert sine roller, og medvirkningsarenaene brukes slik de skal. Her har mange andre mye å lære, sier IA-rådgiver Synnøve Lassen.

Eldri Kirkesola og Roy Kenneth Øie fra Arbeidstilsynet peker på at fellesmøtene ikke er enveis informasjonsmøter, men foregår i en arbeidsform der alle deltar aktivt.

– Her får ansatte gode muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon og derved føle ansvar for flere områder i sykehjemmet. Dette er ingen ”happening”, men gjøres som et systematisk arbeid, noe vi er svært fornøyd med, sier de.

Birkenes sykehjem

  • Birkenes sykehjem har rundt åtti ansatte
  • Deltok i prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø”. Prosjektet var et samarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, NAV og Arbeidstilsynet. Satsingsområdene var ledelse, partssamarbeid og systematisk HMS-arbeid (se lenke i menyen under).
  • Arrangerer fellesmøter hver onsdag.
  • Gjennomfører veiledningsmøter i hver gruppe ved behov.
  • ”Vi 4-møter” med leder, verneombud og fagforeninger skjer hver 6. uke.
  • Personalmøter om handlingsplanen skjer to ganger i året.
  • Verneombudet er synlig og aktiv.
  • Ønsker å jobbe verdistyrt med mye involvering, og ikke regelstyrt.
  • Verdiene ansvarlig, vise respekt og omtanke og være rettferdig og oppriktig brukes daglig som ledetråder i arbeidet.
  • Bruker aktivt verktøy som: Langtidsfrisk, Løft og Hjerte, hode, hender.