Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontorstolprodusenten Scandinavian Business Seating (HÅG) på Røros har lang tradisjon og gode erfaringer med tett partssamarbeid. Tillitsvalgte, verneombud og ledelse samarbeider om tett og tidlig oppfølging av sjukmeldte. Nå samarbeider de også i et forskningsprosjekt for å skape mer engasjerende arbeidsplasser.

Når ledelse og tillitsvalgte ved Scandinavian Business Seating snakker om tidlig oppfølging, mener de virkelig tidlig. På Røros starter oppfølgingen helst i god tid før sjukmeldingene kommer. Resultat: Et sjukefravær godt under snittet i bransjen.

Ansvar for egen helse

Det nikkes stadig samtykkende i møterommet der HR-leder Toril Østvang og hovedtillitsvalgt Ivar Dahlen sitter sammen med IA-rådgiver Elisabeth Tamnes. IA-rådgiveren opplever at samarbeidet i bedriften er godt og bærer preg av at partene har felles språk og felles mål. Et av virkemidlene i sjukefraværsarbeidet er månedlige møter der sjukefravær er tema.

– Vi tar opp konkrete tilfeller og vurderer mulighetene for tilrettelegging, både for sjukmeldte og de som er i fare for å bli sjuke, sier Dahlen. 

Hver enkelt ansatt har ansvar for å si fra om egen funksjon og å varsle hvis det er fare for sjukefravær. "Gå til leder før lege", er det klare budskapet.

 – Får jeg ei sjukmelding på bordet uten å ha blitt varslet på forhånd, blir jeg frustrert, sier Østvang, som innvilger unntak for plutselig hjertestopp på skitur.

Masseprodusert skreddersøm

Nå er Scandinavian Business Seating sammen med tre andre Rørosbedrifter med i forskningsprosjektet "Arena for masseprodusert skreddersøm" (ARMS) ledet av SINTEF.

– Masseprodusert skreddersøm er faktisk et varemerke for Rørosindustrien, forteller Toril Østvang. De fire bedriftene har valgt ulike temaer for prosjektet. Med sin lange tradisjon i å legge vekt på involvering, ansvarliggjøring og partssamarbeid er det ingen overraskelse at Scandinavian Business Seating vil ta tak i de "myke" verdiene, kultur og organisasjon. Det gjøres selvsagt i et tett samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

– Vi vil finne ut hvordan vi kan gjøre produksjonsjobbene interessante og gi de ansatte ansvar i en produksjon som stadig blir mer automatisert, forteller Toril Østvang. 

Hun konstaterer at det også i fremtiden er viktig å tilby spennende jobber for å tiltrekke seg de flinkeste medarbeiderne.

– Skal en produksjonsbedrift med norske lønninger konkurrere med utlandet, må vi utnytte våre konkurransefortrinn. Det er medarbeidere med høy ansvarskompetanse, flat organisasjon og god teknologiutnyttelse.  

Rotasjon og fleksibilitet

Produksjonen er teamorganisert. De siste fem åra har automatisering skapt nye premisser for teamene.  

– Vi har jobba mye med å få til jobbrotasjon. Det gir oss fleksibilitet og større muligheter for å forebygge belastningsskader. Utfordringa er å klare å bygge opp det samme eierskapet til arbeidsoppgavene når arbeidsplassen er mer automatisert. Det er dette SINTEF nå skal hjelpe oss med å finne ut av, sier Østvang og Dahlen. 

Scandinavian Business Seating

  • Internasjonalt konsern med 450 ansatte.
  • Stolfabrikken HÅG på Røros er en del av konsernet. HÅG startet i 1943 og har nå 180 ansatte.
  • Fabrikken produserer daglig over 1000 kontorstoler. 70% går til eksport.
  • Bedriftens visjon: "Å gjøre verden til et bedre sted å sitte".
  • HÅG produserer etter prinsippet "masseprodusert skreddersøm" Det vil si å produsere varer og tjenester tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov, med en effektivitet tilnærmet masseproduksjon. Det er en forretningsstrategi som bygger på masseproduksjon, Lean og håndverksorientert produksjon. Målet er å kombinere høy grad av kundetilpasning, rask responstid og lave kostnader.