Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mange opplever å sitte alene med ansvar for IA-arbeidet. I Vest-Agder har to kommuner og seks produksjonsbedrifter opprettet et IA-nettverk der de motiverer hverandre og utveksler erfaringer.

– Som IA-ansvarlig er du gjerne litt ensom. Man går ofte tom for ideer, og da kan det være godt å ha kontakt med noen som jobber med det samme, sier personal- og administrasjonsleder Torbjørn Vik ved Tine Meieriet Kristiansand.

Utveksling

Sammen med Siren Vetnes Johannessen fra Mandal kommune tok han initiativ til IA-nettverket, der åtte virksomheter på jevnlig basis utveksler erfaringer og gode tiltak, diskuterer rutiner og drøfter ulike problemstillinger som dukker opp i IA-arbeidet.

Bli kjent

Slik blir IA-nettverket et forum hvor deltakerne kan diskutere fag og la seg inspirere. For at dette skal fungere, er det viktig at nettverket ikke er for stort.
– Fem til ti virksomheter er passe, ellers er det vanskelig å bli godt kjent med hverandre, sier Vik.

Det å bli kjent er nemlig en forutsetning for å kunne lære av hverandre.
– Vi har bl.a. organisert omvisninger for at alle skal få innsikt i virksomhetene i nettverket, forteller Johannessen.

Må ikke bli syklubb

Initiativet kom fra virksomhetene selv, noe som bidrar til å holde liv i nettverket.
– Engasjerte deltakere er viktig. Derfor bør man være bevisst på hvem man rekrutterer inn, sier Vik.

– Dessuten er struktur og styring sentralt, nettverket må ikke bli en syklubb, legger Johannessen til. – Vi er helt nødt til å ha gode rutiner på innkalling, referat og agenda for neste møte.

Kan utvides

De åtte virksomhetene forsøker å utvide samarbeidet i nettverket, for eksempel ved å gjøre interne seminarer i én virksomhet tilgjengelige for ansatte i andre virksomheter. Dessuten har de begynt å eksperimentere med omplassering av ansatte. Selv om det er knyttet både økonomiske og rettslige hindringer til slik utveksling, har to personer allerede byttet beite internt i nettverket.

– Det er likevel viktig å ha realistiske forventninger til hva man kan oppnå. I første rekke handler det om å skaffe seg påfyll i IA-arbeidet, avslutter Vik.

Nettverket i Agder

  • Møtene varer en halv dag og organiseres fire ganger i året. Virksomhetene bytter på å organisere møter.
  • En rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter deltar også på møtene og bidrar med nyttig kompetanse.
  • Virksomhetene som deltar er en lett blanding, men de er likevel sammenlignbare: Mandal kommune, Kristiansand kommune, Tine Meieriet Kristiansand, GE Healthcare, Elkem Solar, Hennig Olsen Is, Nordic Door, Xtrata Nickel.