Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Det å utføre flyvedlikehold er en døgnkontinuerlig oppgave for de ansatte i SAS Teknisk Norge. For ledere og ansatte ser det ut til IA-arbeidet også er det. Det har gitt resultater. Fra 2003 til 2011 har sykefraværet falt fra 7.9 til 5 prosent!

Når ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledelse samarbeider, og bruker hjelperne i bedriftshelsetjeneste og NAV Arbeidslivssenter, kommer også resultatene. Selv i en bedrift som har vært gjennom en mengde omorganiseringer og nedbemanninger de seneste årene.

Planmessig siden 2003

Det var i 2003 at SAS bestemte seg for å prioritere arbeidsmiljøet enda høyere. I luftfart er sikkerheten alfa og omega, og å tro at god sikkerhet ivaretas med et dårlig arbeidsmiljø, er nærmest å spille hasard. Håndbøker og rutiner er en del av hverdagen for de ansatte i et flyselskap, og mange rutiner for oppfølging av de ansatte var etablert fra før av. HMS-arbeidet satt i veggene. IA-avtale ble inngått og attføringsutvalget byttet navn til IA-utvalget.

– Vi måtte tilpasse det vi hadde fra før av til ny struktur. Vi ønsket å gjøre gode ledere enda bedre. Ledere med personalansvar skal følge opp egne ansatte med støtte fra HMS-avdelingen, opplyser Knut Helland, IA-rådgiver fra HMS-avdelingen.

Usikkerhet reduseres – moralen opprettholdes

HR-ansvarlig i SAS Teknisk Norge, Terje Kristoffersen supplerer:
– IA-opplæring inngår som en naturlig del av lederopplæringen. Hensikten er å redusere ledernes usikkerhet. For å lykkes og oppnå resultater må prosessen være kontinuerlig. Ledernes fokus skal være forebygging og tilrettlegging for å hindre sykefravær.

Og det er kanskje nettopp på det siste området at SAS har lykkes best. Dette bekreftes også av Knut Færgestad, skiftleder og IA-entusiast.
– Støtten jeg får gjør meg tryggere i min lederfunksjon, og dialogen med våre ansatte har gitt synlige resultater.

Full gevinst

Selv om det tilsynelatende er sykefravær som er gitt høyest prioritet i SAS, gir det systematiske, organisatoriske IA-arbeidet resultater på alle tre delmål i IA-avtalen. En ting er at sykefraværet har gått markant ned, vel så viktig er det at bruken av IA-virkemidlene bidrar til at arbeidstakere ikke støtes ut, men blir stående i jobb. Dermed øker også pensjonsalderen. Det arbeides i tillegg med en egen seniorpolicy.

Godt samarbeid med NAV

  • De ansvarlige i SAS Teknisk Norge er fulle av lovord om IA, IA-virkemidlene og IA-rådgiveren fra NAV, Anne Veflingstad. – En fast kontaktperson i NAV i IA-arbeidet er svært viktig, vi sliter dessverre med å komme i kontakt med de ansattes NAV-kontor fra tid til annen, understreker den entusiastiske SAS-gjengen på Gardermoen. Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) har bidratt til at eldre arbeidstakere er blitt stående i jobb, og verdifull kompetanse blitt i bedriften. Kulturen er å bli værende, men uten å ligge andre til byrde. De ansatte opplever at de får aksept av kolleger til å arbeide redusert, og beholder dermed egen verdighet. – Dette er en genial ordning, understreker Kristoffersen. – IA-virkemidlene har fungert som en smurning av prosessene. De ansatte motiveres til å arbeide tilrettelagt og i redusert stilling når de får høre at SAS får ”støtte”.