Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

På fem år har Nesset kommune gått fra negativ medieomtale og dårlig arbeidsklima til å vinne to arbeidsmiljøpriser. Hva er hemmeligheten?

- Folk var nesten flaue over å si at de jobba i Nesset kommune, sier personalsjef Anne-Karin Sjøli om den situasjonen som kommunen befant seg i for seks år siden. Dårlig omdømme, dårlig arbeidsmiljø og problemer med kvaliteten i tjenestene forsterket hverandre.

Ny giv med ny rådmann

Da Rigmor Brøste Kjersem i 2006 tok over som rådmann, var hun fast bestemt på å gi skuta en ny kurs. Noen år senere har kommunen fått arbeidsmiljøpris fra KLP og i tillegg arbeidsmiljøprisen som deles ut i Møre og Romsdal av Fagforbundet, Utdanningsforbundet og KS. Sykefraværet, som i 2004 var på over 10 %, er nå nede i rundt 6 %. Hvordan har dette vært mulig?

Rød tråd

Målbevisst ledelse har vært utslagsgivende i Nesset kommune. Med en visjon om å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsgiver med stolte og motiverte medarbeidere, har rådmannen samlet de ansatte til et kollegium som drar i samme retning. Gjennom aktiv lederutvikling har det blitt skapt en felles forståelse for kommunens utfordringer. Det ble også nedsatt en verdikommisjon som definerte et sett kjerneverdier for kommunen (se punkter nederst).
- Vi har fått en rød tråd å rette oss etter, sier tillitsvalgt Kjersti Svensli.

Inkluderende og interessert

- Det er viktig at rådmannen er opptatt av arbeidsgiverpolitikk, sier Sjøli og forteller om vellykkede medarbeiderdager og personalutviklingskurs som fokuserer på den enkeltes rolle i helheten og på forventninger medarbeidere imellom. Flere tiltak, som dialogmøter, samarbeidsutvalg og nye rapporterings- og informasjonsrutiner, sørger for at samarbeidet og kommunikasjonen mellom ansatte, ledelse og politisk nivå fungerer bedre.

Strategisk til verks

Til grunn for alle tiltak ligger et bevisst forhold til hvordan man skaper positive ringvirkninger.
- God arbeidsgiverpolitikk, kompetanse, kvalitet, godt omdømme, godt arbeidsmiljø og god økonomi hører til i en positiv virkningssammenheng vi kaller ”den gode sirkel”, forklarer Sjøli. Ledelsen har gått strategisk til verks for å få kommunen inn i denne sirkelen, for eksempel gjennom omdømmeprosjektet, som har som mål å gjøre alle ansatte bevisst på den rollen de spiller for omdømmet. Dette har bidratt til positive oppslag i lokalpressen.

Ingen hemmelighet

Det ligger ingen hemmelighet bak Nesset kommunes vellykkede kursendring.
- Vi har lykkes takket være dyktige ledere og ansatte, godt samspill, kontinuerlig jobbing og mange små tiltak, understreker rådmann Kjersem.
Ikke enkelt å kopiere med andre ord. Likevel viser kommunens innsats at man kommer langt med vilje, tydelig ledelse, en bevisst strategi, hardt arbeid og kontinuitet.

Kommunens kjerneverdier – APRIL

  • A for anerkjennelse
  • P for pålitelighet
  • R for respekt
  • I for interessert
  • L for løsningsorientert

 

I de fire underartiklene kan du lese mer om det konkrete arbeidet som har blitt gjort i ulike enheter i Nesset kommune.