Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kværnerdalen barnehage ønsker å redusere sykefraværet. Det vil de gjøre gjennom prosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”, som skal kombinere barns mestring og medvirkning med de voksnes bevisste bruk av kroppen.

– Økt kvalitet og trivsel, redusert stressnivå og lavere sykefravær er mål for oss. Vi mener å se sammenhengen mellom sykefravær og utførelsen av jobben. Det er for liten kunnskap om egen kropp og helse. Når personalet jobber feil, utvikler vi det som vi kaller den langsomme ulykken, sier Hilde Cecilie Konradsen, teamleder ved Støperiet barnehage, en av syv enheter hos Kværnerdalen.

Refleksjon i hodene

– Å tenke ergonomi må være en automatisk refleks. For at dette skal fungere, bør det være god organisering, kunnskap og utstyr. Samtidig må det skje en refleksjon i hodene til de som jobber her, sier den engasjerte teamlederen. – Vår ledelse skal preges av bevisstgjøring, klare krav og forventninger. 

Barnas medvirkning

– Vi tar barnas ressurser i bruk i alle hverdagsaktiviteter som stell, påkledning og måltider. På den måten får de styrket sin motoriske utvikling og opplevelse av mestring, forteller Hilde. – Når vi jobber feil, stresser og ikke tar oss tid utvikler vi hjelpesløshet hos barna og hemmer deres utvikling. I tillegg jobber vi oss selv syke. Personalet skal veilede barna og la de bli selvhjulpne. Barna syns det er artig å få være aktivt med i hverdagen, men samtidig er det utfordrende og tidkrevende å lære barna selvstendighet. Tålmodighet gir til slutt gevinst i form av barnas positive utvikling og økte mestring, fortsetter teamlederen.

Hvordan få det til å fungere?

Hilde forteller videre at ergonomene er pilarene i prosjektet. Dette er ansatte som har fått opplæring i ergonomi.

– Det er totalt 28 i hele Kværnerdalen. Ergonomene følger opp arbeidet og de ansatte i det daglige miljø. På samme måte er fysioterapeut uvurderlig med sin kunnskap om kroppen og arbeidsstillinger.

Det er viktig å hele tiden jobbe med kunnskap og refleksjon. Hilde forteller om læring gjennom refleksjonsmøter hvor en tar i bruk bilder og ser seg selv. I kombinasjon med kunnskapsoverføring fra fysioterapeut er dette med å skape en prosess hos hver enkelt ansatt.

– Medarbeiderne lærer gjennom erkjennelse og egen kropp. Fokus på en selv virker motiverende i seg selv.

NAV Arbeidslivssenter Oslo har gitt økonomisk støtte til prosjektet ved Kværnerdalen barnehage gjennom ordningen med tilretteleggingstilskudd. 

Kværnerdalen barnehageenhet

  • En av Norges største barnehager med 600 barn og 110 ansatte.
  • Består av syv avdelinger.
  • Lokalisert til bydel Gamle Oslo.
  • Tre barnehager var piloter i starten av prosjektet, nå er alle syv implementert.